Ewa Bąkowska

jaką znaliśmy

jakiej nie poznaliśmy…

Ewa Bąkowska
Ewa Bąkowska
1962–2010

Życiorys, odznaczenia

Ewa Teresa Bąkowska z domu Smo­ra­wiń­ska (1962–2010).

Ur. 2 sierpnia 1962 r. w Krakowie — zginęła 10 kwietnia 2010 r. w ka­ta­stro­fie sa­mo­lo­tu pre­zy­den­ckie­go pod Smo­leń­skiem. Wnu­czka zamor­dowa­nego w Katy­niu gen. Mie­czy­sła­wa Smo­ra­wiń­skie­go (1893­-1940), córka Janiny z domu Schnay­der i Jerze­go Smo­ra­wiń­skie­go (1924-1991), żona Dariu­sza Bą­kow­skie­go, matka dwóch córek: Moniki i Ma­gda­leny.

Ukończyła Szkołę Podstawową nr 12 im. J. Kor­czaka, a następnie IX Liceum Ogólnokształcące im. Z. Wró­ble­wskie­go w Krakowie. W la­tach 1981-1986 stu­dio­wała na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skim bi­blio­te­ko­znaw­stwo i infor­ma­cję naukową. Pracę magis­ter­ską obro­niła 20 czerw­ca 1986 r. W czerwcu 1995 r. ukoń­czyła rocz­ne Stu­dium Pody­plo­mo­we Infor­ma­cji Nauko­wej na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim.

Od października 1986 do czerw­ca 1987 pra­co­wa­ła w Pedago­gicz­nej Bi­blio­tece Wojewódz­kiej w Krakowie na stano­wisku nauczy­ciela­-bibliote­ka­rza w Wy­dzia­le In­struk­cyj­no­-Meto­dy­cznym, w lipcu 1987 przeszła do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej (od października 2004 r.: Oddział Informacji Naukowej i Katalogów) i tu już po­zo­sta­ła do koń­ca, prze­cho­dząc ko­lej­ne stop­nie bi­blio­tecz­nych awan­sów: na sta­no­wis­ko bi­blio­te­ka­rza (1 grudnia 1993), star­sze­go bi­blio­te­ka­rza (1 lipca 1997) i ku­sto­sza (1 maja 2001), a w paź­dzie­rni­ku 2005 r. obej­mu­jąc kie­ro­wni­ctwo tego oddzi­ału.

Autorka kilkunastu publikacji z dziedziny bi­blio­teko­znaw­stwa w cza­so­pismach polskich i zagranicznych.

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (2001), Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę (2008), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (16 kwietnia 2010, pośmiertnie).

Harcerka Szczepu 5. KDH „Wichry”, założycielka i pierwsza drużynowa 5. KDH „Burza” im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej, instruktorka w stopniu przewodniczki, członkini Kręgu Totemowego 5. KDH „Synów i Dzieci Pioruna”.

Członkini zarządu Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie. Aktywnie działała na rzecz upamiętnienia ofiar Katynia.

Od 5 października 2007 wolontariuszka w Dziele Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie.

Pochowana 26 kwietnia 2010 r. na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Miniatura dokumentu

Życiorys napisany przez Ewę 29 kwietnia 1986 r.

Biblioteka Jagiellońska, teczka osobowa Ewy Bąkowskiej Następny

Życiorys napisany przez Ewę
29 kwietnia 1986
Miniatura dokumentu

Życiorys napisany przez Ewę 27 kwietnia 1987 r.

Biblioteka Jagiellońska, teczka osobowa Ewy Bąkowskiej Poprzedni | Następny

Życiorys napisany przez Ewę
27 kwietnia 1987
Miniatura dokumentu

Życiorys napisany przez Ewę 12 lutego 2009 r.

Biblioteka Jagiellońska, teczka osobowa Ewy Bąkowskiej Poprzedni | Następny

Życiorys napisany przez Ewę
12 lutego 2009
Miniatura dokumentu

Biogram Ewy w Wikipedii

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_Bąkowska (14 października 2011) Poprzedni | Następny

Biogram Ewy w Wikipedii
14 października 2011
Miniatura dokumentu

Niektóre miejsca w Krakowie, związane z Ewą

Opracowanie Barbara Bułat Poprzedni | Następny

Niektóre miejsca w Krakowie,
związane z Ewą
 
Miniatura dokumentu

Pogrzeb, Cmentarz Salwatorski, 26 kwietnia 2010

http://www.youtube.com/watch?v=Z57_VNF2s-I Poprzedni | Następny

Pogrzeb
Cmentarz Salwatorski
26 kwietnia 2010
Miniatura dokumentu

Pogrzeb Ewy – na stronie internetowej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

Strona internetowa Dzieła Pomocy św. Ojca Pio Poprzedni | Następny

Artykuł o pogrzebie Ewy
na stronie Dzieła Pomocy
św. Ojca Pio
Miniatura dokumentu

W Krakowie pożegnano Ewę Bąkowską ze Stowarzyszenia
Rodzin Ofiar Katynia

TVP Kraków http://www.tvp.pl/krakow/ Poprzedni | Następny

Informacja o pogrzebie
Ewy na stronach
TVP Kraków
Miniatura dokumentu

W Collegium Maius UJ po uroczystości odznaczenia Brązowym Krzyżem Zasługi z kolegami z Biblioteki Jagiellońskiej
1 października 2001

Od lewej: Janina Chilińska-Maślarz, Jan Brzeski, Ewa Bąkowska

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Po uroczystości odznaczenia
Brązowym Krzyżem Zasługi
1 października 2001
Miniatura dokumentu

Podczas uroczystości wręczania Medali za Długoletnią Służbę; aula Collegium Maius UJ, 25 lutego 2009

Od lewej: Katarzyna Sokołowska, Ewa Bąkowska, Barbara Bułat

Uniwersytet Jagielloński Poprzedni | Następny

Podczas uroczystości wręczania
Medali za Długoletnią Służbę
25 lutego 2009
Miniatura dokumentu

Dwie Ewy: jedna (Bąkowska – z lewej) jeszcze bez medalu, druga (Amghar – z prawej) już odznaczona;
aula Collegium Maius UJ, 25 lutego 2009

Uniwersytet Jagielloński Poprzedni | Następny

Dwie Ewy:
Bąkowska i Amghar
25 lutego 2009
Miniatura dokumentu

Ewa Bąkowska (trzecia od lewej z tyłu) już odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę;
aula Collegium Maius UJ, 25 lutego 2009

Uniwersytet Jagielloński Poprzedni | Następny

Ewa odznaczona Srebrnym
Medalem za Długoletnią Służbę
25 lutego 2009

Córka, siostra, żona, matka

Miniatura dokumentu

Prof. Jerzy Edward Schnayder (1891-1974), Dziadek Ewy ze strony Mamy

Złota księga Wydziału Filologicznego. Kraków 2000, s. 469 Poprzedni | Następny

Prof. Jerzy Edward Schnayder
Dziadek Ewy
Miniatura dokumentu

Ewa ze słonecznikiem (ok. 1964 r.)

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Ewa ze słonecznikiem
 
Miniatura dokumentu

Trzy siostry Smorawińskie (ok. 1964 r.)

Od lewej: Joanna, Maria, Ewa

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Trzy siostry Smorawińskie
Joanna, Maria, Ewa
Miniatura dokumentu

Przy choince (Boże Narodzenie, ok. 1965 r.)

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Przy choince
 
Miniatura dokumentu

Z globusem (ok. 1965 r.)

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Z globusem
Miniatura dokumentu

Ewa (ok. 1967 r.)

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Ewa
Miniatura dokumentu

Z Mamą, Janiną Smorawińską z domu Schnayder (ok. 1967 r.)

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Z Mamą, Janiną Smorawińską
Miniatura dokumentu

Ze szczeniaczkiem

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Ze szczeniaczkiem
Miniatura dokumentu

Po uroczystości Pierwszej Komunii św. z księdzem Karolem Szymańskim

Kraków, przed kościołem Najświętszej Marii Panny z Lourdes, maj 1971 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Pierwsza Komunia
Miniatura dokumentu

Wielkanoc 1986 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Wielkanoc 1986 r.
Miniatura dokumentu

Ze świeżo poślubionym Dariuszem Bąkowskim

Kraków, przed kościołem Najświętszej Marii Panny z Lourdes

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Ślub Ewy i Dariusza
Miniatura dokumentu

Z wujem, Edwardem Schnaydrem

Kraków, ul. Basztowa, maj 1987 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Z Edwardem Schnaydrem
Miniatura dokumentu

Podczas drugich urodzin córki Moniki Bąkowskiej; Kraków

Stoją (od lewej): Jerzy Smorawiński (Tato), Joanna Smorawińska (Siostra), Edward Schnayder (Wuj).
Siedzą (od lewej): Ewa z Moniką, Janina Smorawińska (Mama) z Magdaleną (Córką).

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Urodziny Moniki Bąkowskiej
Miniatura dokumentu

Z córkami: Moniką i Madzią na wakacjach w Porębie Wielkiej; lato 1993 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Z córkami na wakacjach

Uczennica, studentka

Miniatura dokumentu

Świadectwo szkolne Ewy Smorawińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Krakowie
wystawione 20 czerwca 1970 r.

Ze zbiorów rodziny Poprzedni | Następny

Świadectwo szkolne
Miniatura dokumentu

Jako diabełek w czasie klasowych obchodów dnia św. Mikołaja, IX LO, grudzień 1977 r.

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

Diabełek
Miniatura dokumentu

Jako diabełek w czasie klasowych obchodów dnia św. Mikołaja, IX LO, grudzień 1977 r.

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

Diabełek
Miniatura dokumentu

Zdjęcie Ewy z karnetu, 8 marca 1980 r.

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

Zdjęcie Ewy z karnetu
Miniatura dokumentu

Karnet-prezent od kolegów z klasy na Dzień Kobiet, 8 marca 1980 r.

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

Karnet-prezent od kolegów
Miniatura dokumentu

Mecz siatkówki w IX LO — Ewa w legendarnym serwisie siatkarskim z użyciem piąstki (nie otwartej dłoni).

Wspomina kolega z klasy:
Gdy trenerka-nauczycielka WF w IX LO, mgr Marzena Karwacka strofowała Ewę:
— Tyle razy Ci mówiłam, że masz uderzyć mocno w piłkę otwartą dłonią, a nie pięścią. Dlaczego tak serwujesz po swojemu?
Ewa z figlarnym uśmiechem odparła:
— Bo to jedyny sposób, żeby piłka doleciała na część boiska drużyny przeciwnej.

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

Mecz siatkówki w IX LO
Miniatura dokumentu

Na lekcji w IX LO

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

Na lekcji w IX LO
Miniatura dokumentu

W czasie przerwy z koleżankami z klasy, IX LO, rok szk. 1978/79

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

W czasie przerwy z koleżankami
Miniatura dokumentu

Uczennica I klasy IX LO w Krakowie, 1 kwietnia 1978 r.

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

Uczennica I klasy IX LO
Miniatura dokumentu

Wycieczka klasowa w I klasie liceum do Sandomierza, wiosna 1978 r.

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

Wycieczka do Sandomierza
Miniatura dokumentu

Wycieczka do Żywca i Suchej Beskidzkiej, rok szk. 1979/80

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

Wycieczka do Żywca
Miniatura dokumentu

W asyście św. Mikołaja

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

W asyście św. Mikołaja
Miniatura dokumentu

Okładka książki: Strofy o pracy: antologia / wybór i oprac. Grażyna Konecka,
Ryszard Matuszewski. Warszawa: Iskry, 1980

Nagroda dla Ewy Smorawińskiej, uczennicy klasy III a za bardzo dobre wyniki w nauce,
pracę społeczną i wzorową postawę uczniowską, 21 czerwca 1980 r.

Oddział Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Strofy o pracy
Miniatura dokumentu

Dedykacja w książce: Strofy o pracy: antologia / wybór i oprac. Grażyna Konecka,
Ryszard Matuszewski. Warszawa: Iskry, 1980

Nagroda dla Ewy Smorawińskiej, uczennicy klasy III a za bardzo dobre wyniki w nauce,
pracę społeczną i wzorową postawę uczniowską, 21 czerwca 1980 r.

Oddział Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Strofy o pracy: dedykacja

Arkusz ocen, sprawowania i postępów w nauce Ewy Smorawińskiej w IX LO: klasa I, II

Archiwum IX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie Poprzedni | Następny

Arkusz ocen, sprawowania i postępów w nauce Ewy Smorawińskiej w IX LO: klasa III, IV

Archiwum IX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Ewa w lecie 1980 r.

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

Ewa w lecie 1980 r.

Protokół egzaminu dojrzałości, wystawiony 2 czerwca 1981 r: strona 2

Archiwum IX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Poprzedni | Następny

Świadectwo dojrzałości Ewy Smorawińskiej, wystawione 5 czerwca 1981 r.: strona 2

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Świadectwo dojrzałości Ewy Smorawińskiej, wystawione 5 czerwca 1981 r.: strona 3

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Świadectwo dojrzałości Ewy Smorawińskiej, wystawione 5 czerwca 1981 r.: strona 4

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Wychowawczyni klasy wręcza Ewie świadectwo dojrzałości, czerwiec 1981 r.

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

Wręczenie świadectwa
Miniatura dokumentu

Ewa-abiturientka; czerwiec 1981 r.

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

Ewa-abiturientka
Miniatura dokumentu

Na spotkaniu z kolegami z klasy
jubileusz 25-lecia matury; Kraków, IX LO, maj 2006 r.

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

Jubileusz 25-lecia matury

Broszurka okolicznościowa spotkania z okazji 25-lecia matury
Kraków, IX LO, maj 2006 r.: okładka (tył)

Ze zbiorów Barbary Goryjewskiej-Kity Poprzedni | Następny

Broszurka okolicznościowa spotkania z okazji 25-lecia matury
Kraków, IX LO, maj 2006 r.: spis uczniów

Ze zbiorów Barbary Goryjewskiej-Kity Poprzedni | Następny

Spis treści pracy magisterskiej pt. Obraz kultury romantycznej w albumie Teofila Lenartowicza „Umarli żywi”, napisanej pod kierunkiem doc. dr hab. Małgorzaty Stolzmanowej w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i obronionej 20 czerwca 1986 r.

Archiwum Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Dyplom nr IFP-ZB-339/85/86 z 20 czerwca 1986 r. ukończenia studiów na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Dyplom ukończenia studiów
Miniatura dokumentu

Z Marią Bystrowską i Barbarą Bułat, koleżankami ze studiów; Biblioteka Jagiellońska, pracownia Oddziału Informacji Naukowej, czerwiec 1996 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Z koleżankami ze studiów

Bibliotekarka

O związaniu swoich losów zawodowych z bibliotekarstwem Ewa zadecydowała już jako uczennica liceum. Duży wpływ na tę decyzję miał fakt, że w bibliotekach pracowali członkowie Jej rodziny: w Bibliotece Jagiellońskiej — wuj, Edward Schnayder, kierownik Oddziału Zbiorów Kartograficznych, zaś w Bibliotece PAN w Krakowie — ciocia, Bogumiła Schnaydrowa, rękopiśmiennik Działu Zbiorów Specjalnych. Konsekwencją tej decyzji było rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.

Po studiach i kilkumiesięcznej pracy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie związała się na stałe z Biblioteką Jagiellońską. Żeby dotrzymać kroku dynamicznie rozwijającej się dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowej, w październiku 1994 r. po powrocie z pięcioletniego urlopu wychowawczego zapisała się na roczne Studium Podyplomowe Informacji Naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Była inicjatorką wydawania ulotek informacyjnych o Bibliotece Jagiellońskiej. W sierpniu 1996 r. zredagowała pierwszą wersję ulotki, w sierpniu 1998 r. — wersję drugą uaktualnioną, we wrześniu 1999 r. także wersję w języku angielskim. Prowadziła nadzór nad powielaniem, składaniem i rozprowadzaniem ulotek w Bibliotece. W razie potrzeby uaktualniała ich treść (czasami nawet i 3, 4 razy w ciągu roku). Dopiero od 2008 r. obowiązki te przekazała koleżance.

Od 2005 r. (czyli od samego początku tego projektu) brała udział w pracach nad indeksem do zeskanowanego Podstawowego Katalogu Druków Zwartych do 1949 r. (tzw. Starego Katalogu): współpracowała przy przygotowaniu instrukcji opracowywania indeksu, tworzyła hasła do indeksów do poszczególnych skrzynek, rozwiązywała różne problemy, które wynikały w trakcie prac. Kiedy w 2006 r. podjęto decyzję o nanoszeniu adnotacji w zeskanowanym Starym Katalogu, Ewa była autorką instrukcji wewnątrz­bi­blio­tecznej „Adnotacje do kart katalogowych w elektronicznej wersji Podstawowego Katalogu Alfabetycznego druków wydanych do r. 1949” (2006, ze zmianami w r. 2007). Stworzyła także koncepcję formularza do wprowadzania treści adnotacji oraz tekst informacyjny na stronę internetową Katalogu.

Miniatura dokumentu

Z książką od dziecięcych lat; luty 1966

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Z książką
od dziecięcych lat
Miniatura dokumentu

Z książką naukową od dziecięcych lat; luty 1966

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Z książką naukową
od dziecięcych lat
Miniatura dokumentu

Dyplom dla Ewy Smorawińskiej za pracę społeczną w bibliotece dla dzieci

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Dyplom za pracę społeczną
w bibliotece dla dzieci
Miniatura dokumentu

Podanie do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej z prośbą o zatrudnienie, 16 września 1986 r.

Ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie Poprzedni | Następny

Podanie do Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej
Miniatura dokumentu

Budynek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Michałowskiego,
gdzie Ewa pracowała od lipca 1986 r. do czerwca 1987 r.

Ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie Poprzedni | Następny

Budynek Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej
Miniatura dokumentu

Wejście do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Michałowskiego,
gdzie Ewa pracowała od lipca 1986 r. do czerwca 1987 r.

Ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie Poprzedni | Następny

Wejście do Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej
Miniatura dokumentu

Zeszycik z notatkami z pierwszej pracy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie (październik 1986-czerwiec 1987) oraz z pierwszych miesięcy pracy w Bibliotece Jagiellońskiej (lipiec-grudzień 1987): zapiski od 16 października do 17 listopada 1986 r.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Zeszycik z notatkami
1986
Miniatura dokumentu

Zeszycik z notatkami z pierwszej pracy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie (październik 1986-czerwiec 1987) oraz z pierwszych miesięcy pracy w Bibliotece Jagiellońskiej (lipiec-grudzień 1987): zapiski od 17 czerwca do 20 lipca 1987 r.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Zeszycik z notatkami
1987
Miniatura dokumentu

Kopia podania do Biblioteki Jagiellońskiej z prośbą o zatrudnienie, 27 kwietnia 1987 r.

Biblioteka Jagiellońska, teczka osobowa Ewy Bąkowskiej Poprzedni | Następny

Podanie do Biblioteki
Jagiellońskiej
Miniatura dokumentu

Kopia umowy o pracę w Uniwersytecie Jagiellońskim EP/3924/87, wystawionej 13 lipca 1987 r.

Biblioteka Jagiellońska, teczka osobowa Ewy Bąkowskiej Poprzedni | Następny

Umowa o pracę na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim

Ramowy zakres czynności w Bibliotece Jagiellońskiej, 23 października 1987 r.: strona 2

Archiwum Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Legitymacja służbowa UJ Ewy Bąkowskiej

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Legitymacja służbowa UJ
 
Miniatura dokumentu

Zeszyt z notatkami ze skróconego szkolenia wewnętrznego w Bibliotece Jagiellońskiej: strony z częścią notatek o pracy w Oddziale Gromadzenia Zbiorów BJ

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Zeszyt z notatkami
ze szkolenia wewnętrznego
Miniatura dokumentu

Przy myciu szklanki w świeżo wyremontowanej toalecie; Biblioteka Jagiellońska, 4 marca 1996 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Przy myciu szklanki
 
Miniatura dokumentu

Przy szafach katalogu systematycznego, ustawianych przed Czytelnią Główną; Biblioteka Jagiellońska, początek lipca 1996 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Przy szafach katalogu
systematycznego
Miniatura dokumentu

Pismo w sprawie powierzenia Ewie Bąkowskiej stanowiska bibliotekarza

Biblioteka Jagiellońska, teczka osobowa Ewy Bąkowskiej Poprzedni | Następny

Awans na stanowisko
bibliotekarza
Miniatura dokumentu

Kopia pisma mianującego Ewę Bąkowską na stanowisko starszego bibliotekarza

Biblioteka Jagiellońska, teczka osobowa Ewy Bąkowskiej Poprzedni | Następny

Awans na stanowisko
starszego bibliotekarza
Miniatura dokumentu

Kopia pisma mianującego Ewę Bąkowską na stanowisko kustosza

Biblioteka Jagiellońska, teczka osobowa Ewy Bąkowskiej Poprzedni | Następny

Awans na stanowisko
kustosza
Miniatura dokumentu

Kopia pisma w sprawie powierzenia Ewie Bąkowskiej funkcji kierownika Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów

Biblioteka Jagiellońska, teczka osobowa Ewy Bąkowskiej Poprzedni | Następny

Objęcie funkcji
kierownika OINKA

Zakres czynności i odpowiedzialności pracownika, 5 maja 2003 r.: strona 2

Biblioteka Jagiellońska, teczka osobowa Ewy Bąkowskiej Poprzedni | Następny

Ramowy zakres czynności, 6 lutego 2006 r.: strona 2

Biblioteka Jagiellońska, teczka osobowa Ewy Bąkowskiej Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Fragment notatek z zajęć na temat systemu VTLS w ramach Studium Podyplomowego Informacji Naukowej, 1994/95

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Fragment notatek
na temat systemu VTLS

Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Informacji naukowej, wystawione 1 lutego 1996 r.: strona 2

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Karta biblioteczna Ewy z Biblioteki Jagiellońskiej

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Karta biblioteczna Ewy
z Biblioteki Jagiellońskiej
Miniatura dokumentu

Identyfikator Ewy z Biblioteki Jagiellońskiej, 2005 r.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Identyfikator Ewy
z Biblioteki Jagiellońskiej
Miniatura dokumentu

Z Tadeuszem Antosem w Czytelni Bibliograficznej, grudzień 2000 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Z Tadeuszem Antosem
w Czytelni Bibliograficznej
Miniatura dokumentu

W dawnej pracowni Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej, przed 11 maja 2001 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

W dawnej pracowni
Oddziału Informacji Naukowej
Miniatura dokumentu

Ewa z kolegami z Oddziału Informacji Naukowej; Biblioteka Jagiellońska, Czytelnia Bibliograficzna, lipiec 2001 r.

Od lewej: Stefania Dunajowa, Ewa Bąkowska, Barbara Bułat, Anna Sienkiewiczowa, Tadeusz Antos

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Ewa z kolegami z Oddziału
Informacji Naukowej
Miniatura dokumentu

Z Tadeuszem Antosem w dawnej Czytelni Bibliograficznej; Biblioteka Jagiellońska, początek lipca 2001 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Z Tadeuszem Antosem
w Czytelni Bibliograficznej
Miniatura dokumentu

W niezagospodarowanej jeszcze pracowni Oddziału Informacji Naukowej w nowym gmachu Biblioteki Jagiellońskiej, sierpień 2001 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

W nowej pracowni Oddziału
Informacji Naukowej
Miniatura dokumentu

Z Krystyną Bielawską przy przeprowadzce księgozbioru podręcznego Oddziału Informacji Naukowej do nowych pomieszczeń w nowym gmachu Biblioteki Jagiellońskiej, wrzesień 2001 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Podczas przenoszenia
księgozbioru podręcznego
Miniatura dokumentu

Przybijanie napisu na katalogu w Czytelni Informacji Naukowej; Biblioteka Jagiellońska, nowy gmach, wrzesień 2001 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Przybijanie napisu
na katalogu
Miniatura dokumentu

Tak wysoko Ewa zaszła w karierze bibliotekarza; Biblioteka Jagiellońska, Czytelnia Informacji Naukowej, wrzesień 2001 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Przybijanie napisu
na katalogu
Miniatura dokumentu

Wizyta kardynała Franciszka Macharskiego w nowo otwartej Czytelni Informacji Naukowej; Biblioteka Jagiellońska, 1 października 2001 r.

Z prawej: Magdalena Słowik z Oddziału Komputeryzacji BJ

Ze zbiorów graficznych Biblioteki Jagiellońskiej Poprzedni | Następny

Wizyta kardynała
Franciszka Macharskiego
Miniatura dokumentu

Przy komputerze w pracowni Oddziału Informacji Naukowej, 23 października 2001 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Przy komputerze w pracowni
Oddziału Informacji Naukowej
Miniatura dokumentu

Pożegnanie Anny Sienkiewiczowej, odchodzącej na emeryturę, Ewa już jako świeżo upieczona kierowniczka Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów i Jej koledzy z działu wręczają prezent i kwiaty; Biblioteka Jagiellońska, pokój kierownika, 29 grudnia 2005 r.

Od lewej: Tadeusz Antos, Sebastian Grudzień, Barbara Bułat, Ewa Bąkowska

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Pożegnanie Anny
Sienkiewiczowej
Miniatura dokumentu

Przygotowany przez Ewę folderek-ulotka o Bibliotece Jagiellońskiej : wersja z 1996 r.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Folderek-ulotka o BJ
na rok 1996
Miniatura dokumentu

Przygotowany przez Ewę folderek-ulotka o Bibliotece Jagiellońskiej : wersja na rok akademicki 1998/99

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Folderek-ulotka o BJ
na rok 1998/1999
Miniatura dokumentu

Przygotowany przez Ewę folderek-ulotka o Bibliotece Jagiellońskiej : wersja na rok akademicki 1999/2000

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Folderek-ulotka o BJ
na rok 1999/2000
Miniatura dokumentu

Przygotowany przez Ewę folderek-ulotka o Bibliotece Jagiellońskiej : wersja na rok akademicki 2001/2002

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Folderek-ulotka o BJ
na rok 2001/2002
Miniatura dokumentu

Przygotowany przez Ewę folderek-ulotka o Bibliotece Jagiellońskiej : wersja na rok akademicki 2003/2004

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Folderek-ulotka o BJ
na rok 2003/2004

Fragment instrukcji wprowadzania adnotacji w zeskanowanym Katalogu Podstawowym (tzw. Starym)

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Fragment instrukcji wprowadzania adnotacji w zeskanowanym Katalogu Podstawowym (tzw. Starym)

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Fragment instrukcji wprowadzania adnotacji w zeskanowanym Katalogu Podstawowym (tzw. Starym)

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Fragment instrukcji wprowadzania adnotacji w zeskanowanym Katalogu Podstawowym (tzw. Starym)

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Z dyr. Krystyną Sanetrą w czasie świętowania półmetku indeksowania zeskanowanego „Starego katalogu” Biblioteki Jagiellońskiej; Biblioteka Jagiellońska, pokój Ewy, 15 stycznia 2009 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Z dyr. Krystyną Sanetrą
 
Miniatura dokumentu

Z Sebastianem Grudniem, kolegą z Oddziału w trakcie imprezy półmetkowej; Biblioteka Jagiellońska, pokój Ewy, 15 stycznia 2009 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Z Sebastianem Grudniem
 
Miniatura dokumentu

Z Marią Kowalczyk, starszą koleżanką z Oddziału Rękopisów przed budynkiem Biblioteki Jagiellońskiej, ok. 2009 r.

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

Z Marią Kowalczyk
przed budynkiem BJ

Współredaktorka strony

Od 1996 r. była współredaktorką strony internetowej Biblioteki Jagiellońskiej. W 1999 r. stworzyła, później zaś stale uaktualniała wykaz „Polskie bibliografie i informatory w Internecie”. Uwzględnia on przede wszystkim polskie bibliografie dostępne za darmo w Internecie w postaci baz danych, opracowanych głównie przez instytucje naukowe. Inny wykaz „Czasopisma polskie w wersji cyfrowej. Lista alfabetyczna” zaktualizowany przez Ewę ostatnio 17 marca 2010 r. uwzględnia ponad 1100 tytułów czasopism polskich z różnych lat, dostępnych online poprzez różne polskie biblioteki cyfrowe. Redagowała, stale aktualizując informacje o zakupionych i testowanych bazach danych (od 2000 r.), a także wykazy: „Proponowane zagraniczne bazy danych w wolnym dostępie” (od 1998 r.) oraz „Polskie dzieła pełnotekstowe” (od 2007 r.) – ostatnie wersje zaktualizowane przez Ewę pochodzą z 10 marca 2010 r.

W 2001 r. założyła na stronie Biblioteki Jagiellońskiej podstrony dla każdego oddziału Biblioteki (z podstawowymi informacjami). Dokładniej opracowała podstronę Oddziału Informacji Naukowej, szczegółowo charakteryzując jego działalność, tworząc ponadto Wirtualną Czytelnię Informacji Naukowej. Funkcjonowały one do momentu zmiany szaty graficznej strony internetowej w 2004 r.

Miniatura dokumentu

Ewa prasuje płótno, przeznaczone do przypinania informacji o bazach danych; Biblioteka Jagiellońska, pracownia Oddziału Informacji Naukowej, sierpień 1996 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Ewa prasuje płótno
 
Miniatura dokumentu

Ze Zbigniewem Serkiem z Oddziału Udostępniania Zbiorów, przybijającym wyprasowane już płótno do szafy katalogowej; Biblioteka Jagiellońska, hol przed Czytelnią Główną, sierpień 1996 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Przybijanie płótna
do szafy katalogowej
Miniatura dokumentu

Opracowany przez Ewę spis baz danych na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej, wersja z 2000 r.

Strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej, zrzut ekranowy z: Wayback Machine, http://web.archive.org Poprzedni | Następny

Spis baz danych na stronie
Biblioteki Jagiellońskiej
Miniatura dokumentu

Strona startowa opracowywanej w Oddziale Informacji Naukowej i Katalogów „Bazy Biogramów”, która dzięki staraniom Ewy wiosną 2009 r. została udostępniona w Internecie.

Strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej, styczeń 2011 r. Poprzedni | Następny

Strona startowa
Bazy Biogramów
Miniatura dokumentu

Przykładowa informacja o bazie danych, opracowana przez Ewę na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej, 2010 r.

Strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej Poprzedni | Następny

Przykładowa informacja
o bazie danych
Miniatura dokumentu

Zredagowane przez Ewę informacje o kartkowych katalogach Biblioteki Jagiellońskiej, wersja z 2000 r.

Strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej, zrzut ekranowy z: Wayback Machine, http://web.archive.org Poprzedni | Następny

Informacje o katalogach
kartkowych (2000 r.)
Miniatura dokumentu

Zredagowane przez Ewę informacje o kartkowych katalogach Biblioteki Jagiellońskiej, wersja z 2001 r.

Strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej, zrzut ekranowy z: Wayback Machine, http://web.archive.org Poprzedni | Następny

Informacje o katalogach
kartkowych (2001 r.)
Miniatura dokumentu

Opracowane przez Ewę informacje, z kim w Bibliotece Jagiellońskiej należy się kontaktować w poszczególnych sprawach, wersja z grudnia 2001 r.

Strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej, zrzut ekranowy z: Wayback Machine, http://web.archive.org Poprzedni | Następny

Informacje kontaktowe
Biblioteki Jagiellońskiej
Miniatura dokumentu

Założona przez Ewę podstrona ze strukturą organizacyjną Biblioteki Jagiellońskiej, marzec 2001 r.

Strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej, zrzut ekranowy z: Wayback Machine, http://web.archive.org Poprzedni | Następny

Podstrona ze strukturą
organizacyjną BJ
Miniatura dokumentu

Informacja o Oddziale Gromadzenia Zbiorów: przykład zredagowanych przez Ewę informacji o poszczególnych oddziałach Biblioteki Jagiellońskiej, marzec 2001 r.

Strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej, zrzut ekranowy z: Wayback Machine, http://web.archive.org Poprzedni | Następny

Informacje o Oddziale
Gromadzenia Zbiorów
Miniatura dokumentu

Informacja o Oddziale Katalogów: przykład zredagowanych przez Ewę informacji o poszczególnych oddziałach Biblioteki Jagiellońskiej, marzec 2001 r.

Strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej, zrzut ekranowy z: Wayback Machine, http://web.archive.org Poprzedni | Następny

Informacje o Oddziale
Katalogów
Miniatura dokumentu

Stworzona przez Ewę informacja o Oddziale Informacji Naukowej, marzec 2001 r.

Strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej, zrzut ekranowy z: Wayback Machine, http://web.archive.org Poprzedni | Następny

Informacje o Oddziale
Informacji Naukowej
Miniatura dokumentu

Stworzona przez Ewę na podstronie Oddziału Informacji Naukowej Wirtualna Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej, marzec 2001 r.

Strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej, zrzut ekranowy z: Wayback Machine, http://web.archive.org Poprzedni | Następny

Wirtualna Czytelnia OIN
marzec 2001 r.
Miniatura dokumentu

Stworzona przez Ewę na podstronie Oddziału Informacji Naukowej Wirtualna
Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej, grudzień 2001 r.

Strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej, zrzut ekranowy z: Wayback Machine, http://web.archive.org Poprzedni | Następny

Wirtualna Czytelnia OIN
grudzień 2001 r.
Miniatura dokumentu

Redagowany przez Ewę wykaz „Polskie bibliografie w Internecie”, wersja z listopada 2000 r.

Strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej, zrzut ekranowy z: Wayback Machine, http://web.archive.org Poprzedni | Następny

Polskie bibliografie
w Internecie (2000)
Miniatura dokumentu

Redagowany przez Ewę wykaz „Polskie bibliografie w Internecie”, wersja z grudnia 2001 r.

Strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej, zrzut ekranowy z: Wayback Machine, http://web.archive.org Poprzedni | Następny

Polskie bibliografie
w Internecie (2001)
Miniatura dokumentu

Redagowany przez Ewę wykaz „Polskie bibliografie w Internecie”, marzec 2010 r.

Strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej Poprzedni | Następny

Polskie bibliografie
w Internecie (2010)
Miniatura dokumentu

Stworzony i aktualizowany przez Ewę wykaz „Czasopisma polskie w wersji cyfrowej”, marzec 2010 r.

Strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej Poprzedni | Następny

Czasopisma polskie
w wersji cyfrowej

Ostatnia strona wykonanego przez Ewę wydruku „Informacja o czasopismach polskich i z Polską związanych w wersji online, dostępnych w różnych bibliotekach cyfrowych”, dostępnego w Czytelni Informacji Naukowej BJ

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Wykładowca

Ważną sferę działalności Ewy zajmowały szkolenia. Szkoliła praktykantów-studentów informacji naukowej, kolegów z innych oddziałów BJ odbywających szkolenie wewnętrzne, stażystów z innych bibliotek Krakowa, Polski i Europy. Prowadziła liczne szkolenia dla studentów różnych kierunków (historia, filozofia, geografia, bibliotekoznawstwo, psychologia) i uczelni (UJ, WSP i inne) w zakresie tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji oraz korzystania z katalogu komputerowego BJ.

Należała do grona osób prowadzących wykłady cyklu „Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji — narzędzia i strategie”. Ewa prowadziła stale 2 wykłady: „Polskie bibliografie i informatory w Internecie” (od marca 2005 r.), przybliżając słuchaczom wyszukiwanie w specjalistycznych bazach danych i informatorach oraz „Zagraniczne bibliograficzne bazy danych, dostępne w UJ” (od października 2008 r.), wyjaśniając wyszukiwanie zagranicznej literatury oraz korzystanie z pełnych tekstów artykułów z czasopism zagranicznych. W razie potrzeby w zastępstwie za koleżanki wygłaszała także wykłady „Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie” oraz „Katalogi BJ dostępne online”. Dla tych grup z UJ, którym nie pasowały stałe terminy, zawsze była także gotowa zorganizować wykład na zamówienie — w innym dogodnym dla grup czasie czy na dostosowany do potrzeb grupy temat.

W ramach warsztatów „Gdzie się chowają mole książkowe?” od 2007 r. wspólnie z Krzysztofem Frankowiczem, kierownikiem Oddziału Magazynów BJ Ewa pokazywała młodym słuchaczom Uniwersytetu Dzieci, jak funkcjonuje Biblioteka Jagiellońska. Robiła to w nadziei, że „zapamiętają Bibliotekę jako zagadkowe, ale i przyjazne miejsce, które warto odwiedzić, gdy dorosną”. W latach 2007-2009 Bibliotekę Jagiellońską poznało w ten sposób ok. 640 dzieci w wieku 6-14 lat (32 grupy).

Rady i wsparcia Ewy nie brakło przy powstawaniu od marca 2009 r. do lutego 2010 r. multimedialnego poradnika „Biblioteka Jagiellońska dla początkujących”. Poradnik został stworzony we współpracy z Centrum Zdalnego Nauczania UJ i zamieszczony w dwu wersjach na obydwu platformach zdalnego nauczania UJ, opartych na technologii Moodle: Pegaz i Smok. Zagadnienia obsługi tych platform i tworzenia na nich kursów nie były Ewie obce — już w lutym 2008 r. przeszła odpowiednie szkolenia w CZN UJ.

Wywiad o wykładach „Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie”, udzielony przez Ewę w 2006 r. dla Radia Akademickiego (obecnie Radiofonia). Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów

Harmonogram wykładów „Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie” III-V 2005 r. – wykład pt. Polskie bibliografie i informatory w Internecie, prowadząca: Ewa Bąkowska

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Harmonogram wykładów „Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie” X-XII 2008 r. – wykłady pt. Polskie bibliografie i informatory w Internecie oraz Zagraniczne bibliograficzne bazy danych online, dostępne w UJ prowadziła Ewa Bąkowska

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Konspekt wykładu „Polskie bibliografie i informatory w Internecie”

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Konspekt wykładu „Polskie bibliografie i informatory w Internecie”

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Ewa szkoli Annę Kucię, koleżankę z innego oddziału BJ; Biblioteka Jagiellońska, pracownia Oddziału Informacji Naukowej, po październiku 2001 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Ewa szkoli koleżankę
Annę Kucię
Miniatura dokumentu

Z Barbarą Bułat w koszulkach z napisem ‘Queen of Reference’ [Królowa Oddziału Informacji], przywiezionych z USA; Biblioteka Jagiellońska, pracownia Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów, 2 sierpnia 2005 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Queens of Reference
z Barbarą Bułat
Miniatura dokumentu

Ewa pokazuje mikrofilm słuchaczom Uniwersytetu Dzieci; Biblioteka Jagiellońska, Czytelnia Dokumentów Audiowizualnych, 24 października 2009 r.

Ze zbiorów Uniwersytetu Dzieci w Krakowie Poprzedni | Następny

Ewa pokazuje mikrofilm słu-
chaczom Uniwersytetu Dzieci
Miniatura dokumentu

Ewa demonstruje jeden ze starodruków Biblioteki Jagiellońskiej; Biblioteka Jagiellońska, zajęcia Uniwersytetu Dzieci, 24 października 2009 r.

Ze zbiorów Uniwersytetu Dzieci w Krakowie Poprzedni | Następny

Ewa demonstruje jeden
ze starodruków
Miniatura dokumentu

Ewa pozwala sprawdzić, że starodruk oprawiony był w deski; Biblioteka Jagiellońska, zajęcia Uniwersytetu Dzieci, 24 października 2009 r.

Ze zbiorów Uniwersytetu Dzieci w Krakowie Poprzedni | Następny

Ewa demonstruje jeden
ze starodruków
Miniatura dokumentu

Ewa pokazuje, jak wyglądał grzbiet dawnej księgi; Biblioteka Jagiellońska, zajęcia Uniwersytetu Dzieci , 24 października 2009 r.

Ze zbiorów Uniwersytetu Dzieci w Krakowie Poprzedni | Następny

Ewa prezentuje grzbiet
dawnej księgi
Miniatura dokumentu

Ewa podczas zajęć Uniwersytetu Dzieci; Biblioteka Jagiellońska, 24 października 2009 r.

Ze zbiorów Uniwersytetu Dzieci w Krakowie Poprzedni | Następny

Ewa podczas zajęć
Uniwersytetu Dzieci
Miniatura dokumentu

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu z podstaw obsługi platformy zdalnego nauczania Moodle, luty 2008 r.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Zaświadczenie o uczestnicwie
w szkoleniu z Moodle

Kolekcjonerka

Ewa zbierała rewersy biblioteczne. Wiedzieli o tym znajomi i z pobytów w różnych bibliotekach polskich i zagranicznych przywozili Jej nowe okazy do kolekcji.

Miniatura dokumentu

Fragment kolekcji rewersów bibliotecznych: L’vivs’ka Naukova Biblioteka im. V. Stefanyka NAN Ukrainy (Ukraina, Lwów)

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Kolekcja rewersów: Lwów
Miniatura dokumentu

Fragment kolekcji rewersów bibliotecznych: Univerzitetska Biblioteka „Svetozar Marković” (Belgrad, Serbia)

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Kolekcja rewersów: Belgrad
Miniatura dokumentu

Fragment kolekcji rewersów bibliotecznych: Harry Ransom Humanities Research Center (USA, Austin, Texas)

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Kolekcja rewersów: Austin
Miniatura dokumentu

Fragment kolekcji rewersów bibliotecznych: Gradska Knjižnica (Chorwacja, Zagrzeb)

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Kolekcja rewersów: Zagrzeb
Miniatura dokumentu

Fragment kolekcji rewersów bibliotecznych: Biblioteka Polska (Francja, Paryż)

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Kolekcja rewersów: Paryż

Bibliografka

Ewa zajmowała się także robieniem bibliografii. Już w 1988 r. na zlecenie Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce UJ sporządziła spis polskojęzycznych czasopism żydowskich w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Po pobycie w Szwajcarii w 1995 r. zaczęła opracowywać bibliografię polskich wydawnictw na temat Szwajcarii, najpierw w postaci kartoteki, potem zaś również w formie bazy danych w programie PROCITE. Opublikowała też liczącą 706 pozycji bibliografię publikacji swego Wuja, Edwarda Schnaydra z lat 1948-2000.

Miniatura dokumentu

Funkcje dostępne z ekranu edycji: fragment notatek na temat używania programu ProCite, w którym Ewa robiła bibliograficzną bazę danych polskojęzycznych publikacji dotyczących Szwajcarii „Helvetica”.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Fragment notatek: ProCite
Miniatura dokumentu

Autor: fragment notatek na temat używania programu ProCite, w którym Ewa robiła bibliograficzną bazę danych polskojęzycznych publikacji dotyczących Szwajcarii „Helvetica”.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Fragment notatek: ProCite
Miniatura dokumentu

Tytuł: fragment notatek na temat używania programu ProCite, w którym Ewa robiła bibliograficzną bazę danych polskojęzycznych publikacji dotyczących Szwajcarii „Helvetica”.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Fragment notatek: ProCite
Miniatura dokumentu

Dyskietka z bazą danych polskojęzycznych publikacji dotyczących Szwajcarii „Helvetica”.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ; fot. Ewa Amghar Poprzedni | Następny

Dyskietka z bazą „Helvetica”
Miniatura dokumentu

Jedno z pudeł z kartoteką bibliograficzną polskojęzycznych publikacji dotyczących Szwajcarii

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ; fot. Ewa Amghar Poprzedni | Następny

Pudło z kartoteką „Helvetica”

Fragment bibliografii: Inventory of Jewish Press in the Collection of the Jagiellonian Library. [W:] Bibliographies of Polish Judaica: International Symposium: Cracow 5th-7th July 1988: (Proceedings)/[ed. Katarzyna Muszyńska]. Cracow: Jagiellonian University. Research Center of Jewish History and Culture in Poland, 1993. (Studia Polono-Judaica. Series Librorum Congressus; 1), s. 117-181

Biblioteka Jagiellońska, sygn. 400359 II 1 Oddz. Inform. Poprzedni | Następny

Fragment bibliografii: Inventory of Jewish Press in the Collection of the Jagiellonian Library. [W:] Bibliographies of Polish Judaica: International Symposium: Cracow 5th-7th July 1988: (Proceedings)/[ed. Katarzyna Muszyńska]. Cracow: Jagiellonian University. Research Center of Jewish History and Culture in Poland, 1993. (Studia Polono-Judaica. Series Librorum Congressus; 1), s. 117-181

Biblioteka Jagiellońska, sygn. 400359 II 1 Oddz. Inform. Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Początek bibliografii: Edward Schnayder: bibliografia prac. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2002, s. 189-219

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: 407230 III 2002 Oddz. Inform. Poprzedni | Następny

Bibliografia: Schnayder

Uczestniczka konferencji

Ewa stale dokształcała się, m.in. poprzez udział w konferencjach naukowych (również jako referentka). Pierwsza konferencja, w której brała udział, chociaż odbywała się w UJ w Krakowie (zorganizowana była przez Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce), miała charakter międzynarodowy. Poświęcona była bibliografii polskich judaików. Ewa wygłosiła na niej po angielsku referat o prowadzonej przez siebie pracy nad inwentaryzacją polskojęzycznych czasopism żydowskich w zbiorach BJ. Tuż przed Wielkanocą 2010 r. przesłała organizatorom XVI Międzynarodowej Konferencji Edukacyjno-Naukowej tekst referatu, który miała wygłosić na początku czerwca. Ten ostatni Jej tekst choć niewygłoszony został opublikowany.

Wykaz konferencji, w których wzięła udział Ewa Bąkowska: strona 2

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Zaproszenie z Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce UJ do wzięcia udziału w sympozjum nt. bibliografii polskich judaików, 1988

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Zaproszenie z Zakładu Historii
i Kultury Żydów w Polsce
Miniatura dokumentu

Zaproszenie z Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce UJ do wzięcia udziału w sympozjum nt. bibliografii polskich judaików, 1993

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Zaproszenie z Zakładu Historii
i Kultury Żydów w Polsce
Miniatura dokumentu

Identyfikatory z niektórych konferencji, w których Ewa brała udział

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ; fot. Ewa Amghar Poprzedni | Następny

Identyfikatory z niektórych
konferencji
Miniatura dokumentu

Zaświadczenie o uczestnictwie w IX Krajowym Forum Informacji Naukowej i Technicznej

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Zaświadczenie o uczestnictwie
w IX KFINiT
Miniatura dokumentu

Fragment notatek z IX Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej „Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy”, Zakopane, 25-28 września 2007

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Fragment notatek
 
Miniatura dokumentu

Z Markiem Sroką i Barbarą Bułat podczas zwiedzania Biblioteki Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w ramach XV Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci”; Kraków, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, 1 czerwca 2009 r.

Ze zbiorów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Poprzedni | Następny

Podczas zwiedzania
biblioteki WZiKS UJ
Miniatura dokumentu

Ewa słucha jednego z referatów XV Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci”; Kraków, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, 2 czerwca 2009 r.

Ze zbiorów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Poprzedni | Następny

Ewa słucha jednego
z referatów
Miniatura dokumentu

Ewa zabiera głos w dyskusji podsumowującej XV Jubileuszową Międzynarodową Konferencję Naukową „Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci”; Kraków, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, 2 czerwca 2009 r.

Ze zbiorów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Poprzedni | Następny

Ewa zabiera głos
w dyskusji
Miniatura dokumentu

„Formularz biogramu” przesłany w marcu 2010 r. organizatorom XVI Międzynarodowej Konferencji Edukacyjno-Naukowej

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Formularz biogramu
 
Miniatura dokumentu

Wypełniony formularz zgłoszenia tematu referatu na XVI Międzynarodowa Konferencję Edukacyjno-Naukową

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Formularz zgłoszenia
tematu referatu

Zachwycić biblioteką: warsztaty Uniwersytetu Dzieci w Bibliotece Jagiellońskiej [w:] Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku: (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego)/ red. naukowy Maria Kocójowa, tłum. Agnieszka Korycińska-Huras i Gabriela Bednarska, red. techniczny Dawid Bittner. Kraków: Instytut INIB UJ, 2010 (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ; nr 7), s. 308-316; Tekst referatu Ewy, opublikowany w materiałach XVI Międzynarodowej Konferencji Edukacyjno-Naukowej.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Zachwycić biblioteką: warsztaty Uniwersytetu Dzieci w Bibliotece Jagiellońskiej [w:] Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku: (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego)/ red. naukowy Maria Kocójowa, tłum. Agnieszka Korycińska-Huras i Gabriela Bednarska, red. techniczny Dawid Bittner. Kraków: Instytut INIB UJ, 2010 (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ; nr 7), s. 308-316; Tekst referatu Ewy, opublikowany w materiałach XVI Międzynarodowej Konferencji Edukacyjno-Naukowej.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Zachwycić biblioteką: warsztaty Uniwersytetu Dzieci w Bibliotece Jagiellońskiej [w:] Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku: (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego)/ red. naukowy Maria Kocójowa, tłum. Agnieszka Korycińska-Huras i Gabriela Bednarska, red. techniczny Dawid Bittner. Kraków: Instytut INIB UJ, 2010 (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ; nr 7), s. 308-316; Tekst referatu Ewy, opublikowany w materiałach XVI Międzynarodowej Konferencji Edukacyjno-Naukowej.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Zachwycić biblioteką: warsztaty Uniwersytetu Dzieci w Bibliotece Jagiellońskiej [w:] Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku: (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego)/ red. naukowy Maria Kocójowa, tłum. Agnieszka Korycińska-Huras i Gabriela Bednarska, red. techniczny Dawid Bittner. Kraków: Instytut INIB UJ, 2010 (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ; nr 7), s. 308-316; Tekst referatu Ewy, opublikowany w materiałach XVI Międzynarodowej Konferencji Edukacyjno-Naukowej.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Zachwycić biblioteką: warsztaty Uniwersytetu Dzieci w Bibliotece Jagiellońskiej [w:] Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku: (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego)/ red. naukowy Maria Kocójowa, tłum. Agnieszka Korycińska-Huras i Gabriela Bednarska, red. techniczny Dawid Bittner. Kraków: Instytut INIB UJ, 2010 (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ; nr 7), s. 308-316; Tekst referatu Ewy, opublikowany w materiałach XVI Międzynarodowej Konferencji Edukacyjno-Naukowej.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Zachwycić biblioteką: warsztaty Uniwersytetu Dzieci w Bibliotece Jagiellońskiej [w:] Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku: (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego)/ red. naukowy Maria Kocójowa, tłum. Agnieszka Korycińska-Huras i Gabriela Bednarska, red. techniczny Dawid Bittner. Kraków: Instytut INIB UJ, 2010 (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ; nr 7), s. 308-316; Tekst referatu Ewy, opublikowany w materiałach XVI Międzynarodowej Konferencji Edukacyjno-Naukowej.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Zachwycić biblioteką: warsztaty Uniwersytetu Dzieci w Bibliotece Jagiellońskiej [w:] Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku: (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego)/ red. naukowy Maria Kocójowa, tłum. Agnieszka Korycińska-Huras i Gabriela Bednarska, red. techniczny Dawid Bittner. Kraków: Instytut INIB UJ, 2010 (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ; nr 7), s. 308-316; Tekst referatu Ewy, opublikowany w materiałach XVI Międzynarodowej Konferencji Edukacyjno-Naukowej.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Zachwycić biblioteką: warsztaty Uniwersytetu Dzieci w Bibliotece Jagiellońskiej [w:] Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku: (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego)/ red. naukowy Maria Kocójowa, tłum. Agnieszka Korycińska-Huras i Gabriela Bednarska, red. techniczny Dawid Bittner. Kraków: Instytut INIB UJ, 2010 (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ; nr 7), s. 308-316; Tekst referatu Ewy, opublikowany w materiałach XVI Międzynarodowej Konferencji Edukacyjno-Naukowej.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Zachwycić biblioteką: warsztaty Uniwersytetu Dzieci w Bibliotece Jagiellońskiej [w:] Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku: (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego)/ red. naukowy Maria Kocójowa, tłum. Agnieszka Korycińska-Huras i Gabriela Bednarska, red. techniczny Dawid Bittner. Kraków: Instytut INIB UJ, 2010 (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ; nr 7), s. 308-316; Tekst referatu Ewy, opublikowany w materiałach XVI Międzynarodowej Konferencji Edukacyjno-Naukowej.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Stażystka

Brała udział w stażach w innych bibliotekach, także zagranicznych. W lipcu 1995 r. odbyła dwutygodniowy staż w Bibliothèque publique et universitaire w Neuchâtel (Szwajcaria). Pobyt w Szwajcarii zaowocował zainteresowaniem się nie tylko bibliotekami tego kraju i opublikowaniem artykułu o Bibliotece Narodowej w Bernie, ale także rozpoczęciem opracowywania bibliograficznej bazy danych polskich wydawnictw na temat Szwajcarii (w programie PROCITE). Dwukrotnie — od 16 czerwca do 1 lipca 2001 r. oraz od 13 do 27 czerwca 2003 r. — przebywała w Slavic and East European Library (SEEL) na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign (USA) w ramach zaproszenia na Summer Research Laboratory on Russia and Eastern Europe (Summer Lab). Program pobytu obejmował zapoznanie się z organizacją pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz SEEL (ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów informacji obu bibliotek), a także z nowoczesnymi technikami udzielania informacji oraz szkolenia użytkowników tych bibliotek. Ewa udzielała także konsultacji bibliograficznych czytelnikom SEEL oraz uczestnikom Summer Lab, zainteresowanym tematyką polską. Na kilku organizowanych w trakcie Summer Lab warsztatach Ewa wygłosiła referaty Legal Deposit in Poland: Law and Practice (w ramach Eleventh Annual Slavic Librarians' Workshop, 28 czerwca 2001), The Most Important Polish Bibliographic Resources Available in Electronic Form (w ramach Research Workshop 25 czerwca 2001) oraz Russian Resources in Poland (w ramach Research Workshop 19 oraz 24 czerwca 2003).

Miniatura dokumentu

Kopia pisma w sprawie udzielenia Ewie Bąkowskiej urlopu naukowego na wyjazd do Szwajcarii.

Biblioteka Jagiellońska, teczka osobowa Ewy Bąkowskiej Poprzedni | Następny

Formularz zgłoszenia
tematu referatu
Miniatura dokumentu

Fax z dn. 26 marca 2001 r. z University Library Slavic and East European Library w Urbana-Champaign z zaproszeniem Ewy Bąkowskiej do udziału w Research Laboratory on Russia and East Europe

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Fax z zaproszeniem
z University of Illinois
Miniatura dokumentu

Program Research Workshop June 18 – 29, 2001 z informacją m.in. o wykładzie Ewy Bąkowskiej dn. 25 czerwca 2001 r.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Program Research
Workshop

Program Eleventh Annual Slavic Librarians’ Workshop, w którym Ewa brała udział: strona 2

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Przed wygłoszeniem referatu „The Most Important Polish Bibliographic Resources Available in Electronic Form”; Urbana-Champaign, IL, Grainger Library, 25 czerwca 2001 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Przed wygłoszeniem referatu
Urbana-Champaign, IL, 2001
Miniatura dokumentu

Powitanie Ewy po powrocie z pierwszego stażu w USA; Biblioteka Jagiellońska, wejście do korytarza prowadzącego wówczas do Oddziału Informacji Naukowej, początek lipca 2001 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Powitanie Ewy po powrocie
z pierwszego stażu w USA
Miniatura dokumentu

Fax z dn. 11 kwietnia 2003 r. z University Library Slavic and East European Library w Urbana-Champaign z zaproszeniem Ewy Bąkowskiej do udziału w Research Laboratory on Russia and East Europe

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Fax z zaproszeniem
dla Ewy Bąkowskiej
Miniatura dokumentu

Program Research Workshop, czerwiec 2003 z informacją m.in. o referacie Ewy Bąkowskiej dn. 19 oraz 24 czerwca 2003 r.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Program Research Workshop
 
Miniatura dokumentu

Notatki Ewy z wykładu Eleny Zhabko o Bibliotece Narodowej w Sankt Petersburgu, jednego z wykładów wysłuchanych w czasie pobytu w Urbana-Champaign

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Notatki Ewy z wykładu
Eleny Zhabko
Miniatura dokumentu

Z Eleną Zhabko (pierwsza z lewej) z St. Petersburga i Helen Sullivan (w środku) ze Slavic Reference Service w Seminar Room; Urbana-Champaign, Slavic & East European Library, czerwiec 2003 r.

Ze zbiorów Jana Adamczyka Poprzedni | Następny

Z Eleną Zhabko i Helen
Sullivan
Miniatura dokumentu

Popołudnia Ewa spędzała najczęściej jeżdżąc po okolicy na pożyczonym od znajomych rowerze; Urbana-Champaign, ogródek niedaleko arboretum, 19 czerwca 2003 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Ewa na wycieczce
rowerowej
Miniatura dokumentu

Z figurą studenta inżynierii czytającego raport „Computing the Future: A Broader Agenda for Computer Science and Engineering” przed budynkiem biblioteki Wydziału Inżynierii (Graigner Library); Urbana-Champaign, 19 czerwca 2003 r. Swój kapelusik Ewa chwilowo ubrała studentowi, żeby ładniej wyglądał na zdjęciu.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Z figurą czytającego studenta
inżynierii
Miniatura dokumentu

Przy biurku Jana Adamczyka w Slavic Library. Wspomniany we własnoręcznym podpisie Ewy Miłosz pracował w Slavic Library jako Student Assistant.

Ze zbiorów Jana Adamczyka Poprzedni | Następny

Przy biurku Jana Adamczyka
w Slavic Library
Miniatura dokumentu

Z Angelą Cannon ze Slavic Reference Service; Urbana-Champaign, Slavic & East European Library, 20 czerwca 2003 r.

Ze zbiorów Jana Adamczyka Poprzedni | Następny

Z Angelą Cannon ze Slavic
Reference Service
Miniatura dokumentu

Z Markiem Sroką z Cataloging Department; Urbana-Champaign, Slavic & East European Library, czerwiec 2003 r.

Ze zbiorów Jana Adamczyka Poprzedni | Następny

Z Markiem Sroką
z Cataloging Department
Miniatura dokumentu

Z Małgorzatą i Janem Adamczykami na werandzie ich domu; Urbana-Champaign, 22 czerwca 2003 r. Widoczną na zdjęciu i wspomniana we własnoręcznym podpisie Ewy ozdobną butelkę-lampę Ewa przywiozła Adamczykom z Krakowa.

Ze zbiorów Jana Adamczyka Poprzedni | Następny

Z Małgorzatą i Janem
Adamczykami
Miniatura dokumentu

Z kotem Jana Adamczyka, bibliotekarza Slavic Reference Service; Urbana-Champaign, kuchnia domu państwa Adamczyków, 22 czerwca 2003 r. Żartobliwy podpis „Czarownica bez miotły, ale z kotem” zrobiła. Ewa na odwrocie odbitki, przesłanej Janowi Adamczykowi po powrocie do Polski.

Ze zbiorów Jana Adamczyka Poprzedni | Następny

Z kotem Jana Adamczyka
 
Miniatura dokumentu

Z Janem Adamczykiem na lotnisku University of Illinois Willard Airport (Savoy, IL) przed odlotem do Chicago, a stamtąd do Krakowa; 27 czerwca 2003 r.

Ze zbiorów Jana Adamczyka Poprzedni | Następny

Z Janem Adamczykiem
na lotnisku

Autorka

Bibliografia publikacji Ewy Bąkowskiej

Polish Language Jewish Press in the Holdings of the Jagiellonian Library. [W:] Bibliographies of Polish Judaica: International Symposium: Cracow 5th-7th July 1988: (Proceedings) / [ed. Katarzyna Muszyńska]. – Cracow: Jagiellonian University. Research Center of Jewish History and Culture in Poland, 1993. – (Studia Polono-Judaica. Series Librorum Congressus; 1), s. 111-115

Inventory of Jewish Press in the Collection of the Jagiellonian Library. [W:] Bibliographies of Polish Judaica: International Symposium: Cracow 5th-7th July 1988: (Proceedings) / [ed. Katarzyna Muszyńska]. – Cracow: Jagiellonian University. Research Center of Jewish History and Culture in Poland, 1993. – (Studia Polono-Judaica. Series Librorum Congressus ; 1), s. 117-181

Miejsca i ślady pamięci. [W:] Fusiecki, Stanisław: Generał Mieczysław Makary Smorawiński. Warszawa 1994 s. 185-192

Pokolenia: [wiersz]. [W:] Fusiecki, Stanisław: Generał Mieczysław Makary Smorawiński. Warszawa 1994 s. 108

Refleksje wnuczki. [W:] Fusiecki, Stanisław: Generał Mieczysław Makary Smorawiński. Warszawa 1994 s. 89-109

Pokolenia: [wiersz]. [W:] Katyń w literaturze: międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy / oprac. Jerzy R. Krzyżanowski; wstęp Włodzimierz Odojewski. – Lublin: Norbertinum, 1995 s. 150

Biblioteka Narodowa w Bernie: instytucja ze 100-letnią tradycją. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1996, s. 267-275, il.

Pamiątki po gen. bryg. Mieczysławie Smorawińskim na Jasnej Górze. Sowiniec: materiały historyczne 2000, nr 16 (kwiecień), s. 137-140, fot.

Pielgrzymka do Katynia. Sowiniec: materiały historyczne Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego 2000, nr 17 (grudzień), s. 182-183, fot.

Egzemplarz obowiązkowy: przepisy prawne a rzeczywistość. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2002, s. 173-188

Legal Deposit in Poland: Law and Practice. Slavic & East European Information Resources 2002, no. 1, s. 3-19

Edward Schnayder: bibliografia prac. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2002, s. 189-219

Pokolenia: [wiersz]. [W:] Katyń w literaturze: międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy / oprac. Jerzy R. Krzyżanowski; wstęp Włodzimierz Odojewski. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Lublin: Norbertinum, 2002 s. 203

Informacja naukowa w zakresie badań nad krajami Europy Środkowo-Wschodniej w Bibliotece Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign (USA) Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2003, s. 205-213

Zbiory russików w bibliotekach polskich. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2003, s. 227-243

Russian Resources in Poland. Slavic & East European Information Resources 2005, no. 4, s. 3-23

The Jagiellonian Library, Cracow: its history and recent developments. Library Review 2005, no. 3, s. 155-165

Polskie bibliografie i informatory w Internecie: spis baz tworzony w Bibliotece Jagiellońskiej. EBIB 2005, nr 2, dokument elektroniczny dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/bakowska.php [dostęp 30.04.2010]

Uwagi na marginesie IX Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, 25-28 września 2007 r.). Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007, nr 1, dokument elektroniczny dostępny w Internecie: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=30&Art=008 [dostęp 30.04.2010]

Gdzie się chowają mole książkowe? czyli Uniwersytet Dzieci w Bibliotece Jagiellońskiej. Alma Mater 2008, nr 104/105, s. 114-115, fot. Dostępny także w Internecie: http://www.almamater.uj.edu.pl/104/28.pdf [dostęp 17.03.2011]

Pride and challenges for information management through the centuries: the online version of the Jagiellonian Library old catalog (up to 1949). Slavic & East European Information Resources 2008, no. 3, s. 308-325

Opinie czytelników Biblioteki Jagiellońskiej o Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2009 (druk 2010), s. 155-164

Zachwycić biblioteką: warsztaty Uniwersytetu Dzieci w Bibliotece Jagiellońskiej. [W:] Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku: (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego) / red. naukowy Maria Kocójowa, tłum. Agnieszka Korycińska-Huras i Gabriela Bednarska, red. techniczny Dawid Bittner. Kraków: Instytut INIB UJ, 2010 (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ; nr 7) s. 308-316

Pokolenia: [wiersz]. [W:] Katyń w literaturze: międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy / oprac. Jerzy R. Krzyżanowski; wstęp Włodzimierz Odojewski. – Wyd. 3 poszerz. – Lublin: Norbertinum, 2010 s. 203

Piosenka dla lotnika: [wiersz]. [W:] Rotter-Stankiewicz, Barbara: Opowieść o Ewie. Posłaniec Świętego Antoniego z Padwy R. 15, 2010, nr 4, s. 16

Miniatura dokumentu

Bibliographies of Polish Judaica: International Symposium: Cracow 5th-7th July 1988: (Proceedings)/[ed. Katarzyna Muszyńska]. Cracow: Jagiellonian University. Research Center of Jewish History and Culture in Poland, 1993. (Studia Polono-Judaica. Series Librorum Congressus; 1) – okładka; W tym tomie opublikowane zostały prace Ewy.

Biblioteka Jagiellońska, sygn. 400359 II 1 Oddz. Inform. Poprzedni | Następny

Bibliographies of Polish
Judaica
Miniatura dokumentu

Początek artykułu Ewy: Polish Language Jewish Press in the Holdings of the Jagiellonian Library. [W:] Bibliographies of Polish Judaica: International Symposium: Cracow 5th-7th July 1988: (Proceedings)/[ed. Katarzyna Muszyńska]. Cracow: Jagiellonian University. Research Center of Jewish History and Culture in Poland, 1993. (Studia Polono-Judaica. Series Librorum Congressus; 1), s. 111-115

Biblioteka Jagiellońska, sygn. 400359 II 1 Oddz. Inform. Poprzedni | Następny

Początek artykułu Ewy
 
Miniatura dokumentu

Biblioteka Narodowa w Bernie: instytucja ze 100-letnią tradycją // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1996, s. 267-275, il.

Ze zbiorów Rodziny; fot. Ewa Amghar Poprzedni | Następny

Biblioteka Narodowa w Bernie
 
Miniatura dokumentu

Jak powstawał referat (artykuł) o egzemplarzu obowiązkowym w Polsce

Oprac. Barbara Bułat Poprzedni | Następny

Jak powstawał artykuł
o egzemplarzu obowiązkowym

Fragmenty notatek Ewy z przeczytanych publikacji, wykorzystanych przy pisaniu artykułu na temat egzemplarza obowiązkowego w Polsce: cz. 2

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Fragmenty notatek Ewy z przeczytanych publikacji, wykorzystanych przy pisaniu artykułu na temat egzemplarza obowiązkowego w Polsce: cz. 3

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Fragmenty notatek Ewy z przeczytanych publikacji, wykorzystanych przy pisaniu artykułu na temat egzemplarza obowiązkowego w Polsce: cz. 4

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów Poprzedni | Następny

Bańkowska-Bober, Krystyna: Statystyka produkcji wydawniczej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2000 nr 1/2 s. 26-27 – początek artykułu wykorzystanego przy pisaniu referatu o egzemplarzu obowiązkowym w Polsce, z podkreśleniami zrobionymi przez Ewę

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Stefańczyk, Elżbieta: Problemy gromadzenia zbiorów. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 1999 nr 4 s. 10 - fragment artykułu wykorzystanego przy pisaniu referatu o egzemplarzu obowiązkowym w Polsce

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Fragment wykorzystanego
przez Ewę artykułu 

Dane otrzymane z Oddziału Gromadzenia Zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, wykorzystane przy pisaniu artykułu na temat egzemplarza obowiązkowego w Polsce: cz. 2

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Dane otrzymane z Oddziału Gromadzenia Zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, wykorzystane przy pisaniu artykułu na temat egzemplarza obowiązkowego w Polsce: cz. 3

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Fragment korespondencji z Elżbietą Stefańczyk z Biblioteki Narodowej w Warszawie: e-mail do Elżbiety Stefańczyk z dn. 26 marca 2001 r.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Fragment korespondencji
z Elżbietą Stefańczyk
Miniatura dokumentu

Fragment korespondencji z Elżbietą Stefańczyk z Biblioteki Narodowej w Warszawie: e-mail od Elżbiety Stefańczyk z dn. 30 marca 2001 r.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Fragment korespondencji
z Elżbietą Stefańczyk
Miniatura dokumentu

Fragment korespondencji z Elżbietą Stefańczyk z Biblioteki Narodowej w Warszawie: e-mail do Elżbiety Stefańczyk z dn. 4 maja 2001 r.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Fragment korespondencji
z Elżbietą Stefańczyk

Korespondencja z Anną Boglowską z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu: e-mail od Anny Boglowskiej z dn. 12 kwietnia 2001 r. – strona 2

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Wykonane przez Ewę szkice tabel z danymi do artykułu na temat egzemplarza obowiązkowego w Polsce: strona 2

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Egzemplarz obowiązkowy: przepisy prawne a rzeczywistość // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2002, s. 185 – tabela wykorzystująca zebrane dane

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: 407230 III 2002 Oddz. Inform. Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Legal Deposit in Poland: Law and Practice // Slavic & East European Information Resources 2002, no. 1, s. 3-19 – początek anglojęzycznej wersji artykułu o egzemplarzu obowiązkowym w Polsce

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: B 476158 II Poprzedni | Następny

Legal Deposit in Poland
 
Miniatura dokumentu

Legal Deposit in Poland: Law and Practice // Slavic & East European Information Resources 2002, no. 1, s. 3-19 – początek anglojęzycznej wersji artykułu o egzemplarzu obowiązkowym w Polsce

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: B 476158 II Poprzedni | Następny

Legal Deposit in Poland
 
Miniatura dokumentu

Ewa zaraz po rozpakowaniu przesyłki z nadbitkami swojego pierwszego artykułu opublikowanego w języku angielskim za granicą; Biblioteka Jagiellońska, Czytelnia Informacji Naukowej, 2002 r.

Ze zbiorów Barbary Bułat Poprzedni | Następny

Ewa po rozpakowaniu
przesyłki z nadbitkami
Miniatura dokumentu

Informacja naukowa w zakresie badań nad krajami Europy Środkowo-Wschodniej w Bibliotece Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign (USA) // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2003, s. 205-213

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: B 476467 II Poprzedni | Następny

Informacja naukowa w zakresie
badań nad krajami…
Miniatura dokumentu

Zbiory russików w bibliotekach polskich // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2003, s. 227-243

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: B 478133 II Poprzedni | Następny

Zbiory russików
w bibliotekach polskich
Miniatura dokumentu

Russian Resources in Poland // Slavic & East European Information Resources 2005, no. 4, s. 3-23

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: B 476149 II Poprzedni | Następny

Russian Resources in Poland
 
Miniatura dokumentu

Russian Resources in Poland // Slavic & East European Information Resources 2005, no. 4, s. 3-23

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: B 476149 II Poprzedni | Następny

Russian Resources in Poland
 
Miniatura dokumentu

The Jagiellonian Library, Cracow: its history and recent developments // Library Review 2005, no. 3, s. 155-165

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: B 354948 III Poprzedni | Następny

The Jagiellonian Library
 
Miniatura dokumentu

Polskie bibliografie i informatory w Internecie: spis baz tworzony w Bibliotece Jagiellońskiej

EBIB 2005, nr 2, dokument elektroniczny dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/bakowska.php [dostęp 30.04.2010] Poprzedni | Następny

Polskie bibliografie i infor-
matory w Internecie
Miniatura dokumentu

Uwagi na marginesie IX Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, 25-28 września 2007 r.)

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007, nr 1, dokument elektroniczny dostępny w Internecie: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=30&Art=008 [dostęp 30.04.2010] Poprzedni | Następny

Uwagi na marginesie IX KFINiT
 
Miniatura dokumentu

Gdzie się chowają mole książkowe? czyli Uniwersytet Dzieci w Bibliotece Jagiellońskiej

Alma Mater 2008, nr 104/105, s. 114-115, fot. Dostępny także w Internecie: http://www.almamater.uj.edu.pl/104/28.pdf [dostęp 17.03.2011] Poprzedni | Następny

The Jagiellonian Library
 

Pride and challenges for information management through the centuries: the online version of the Jagiellonian Library old catalog (up to 1949) // Slavic & East European Information Resources 2008, no. 3, s. 308-325

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: B 478313 II Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Opinie czytelników Biblioteki Jagiellońskiej o Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2009 (druk 2010), s. 155-164

Ze zbiorów Oddziału Informacji i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Opinie czytelników
o katalogu komputerowym BJ

Gitarzystka

Lubiła grać na gitarze, śpiewać. Miała gruby zeszyt z tekstami piosenek, zaczęty jeszcze w czasach szkolnych i uzupełniany później. Jak przystało na bibliotekarkę i osobę dobrze zorganizowaną, zrobiła do niego alfabetyczny indeks tytułów. Piosenki Ewa nie tylko śpiewała, ale także pisała (słowa i melodie), napisała także muzykę do wierszy K.K. Baczyńskiego, K. Wierzyńskiego, K.I. Gałczyńskiego, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, W. Bąka i R. Winiarskiego. Nagrała 2 płyty CD ze swoimi piosenkami.

Miniatura dokumentu

Zawierający teksty kilkuset piosenek „Śpiewniczek”: uszyty przez Ewę pokrowiec z materiału, zapinany na guziczki

Ze zbiorów Rodziny; fot. Ewa Amghar Poprzedni | Następny

Śpiewniczek
 
Miniatura dokumentu

„Śpiewniczek”: strona tytułowa

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Strona tytułowa
Śpiewniczka
Miniatura dokumentu

Teksty dwóch pierwszych piosenek, zapisane w „Śpiewniczku”. Mimo zdrobniałej nazwy zawiera teksty 504 piosenek wraz z zapisem chwytów gitarowych

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Teksty dwóch pierwszych
piosenek ze Śpiewniczka

Początek alfabetycznego indeksu tytułów piosenek ze „Śpiewniczka”

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Początek alfabetycznego indeksu tytułów piosenek ze „Śpiewniczka”

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Ewa śpiewa jedną z piosenek ze „Śpiewniczka” (rozłożonego na składanym stołeczku); Czaple, spotkanie członków Kręgu Totemowego z rodzinami u dh. Puchacza Krzywodzioba, 19 września 2009 r.

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Ewa śpiewa jedną z piosenek
ze Śpiewniczka 
Miniatura dokumentu

Z córką Magdą i z gitarą w górach przy ognisku; sierpień 2006 r.

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

Z córką Magdą i gitarą
przy ognisku
Miniatura dokumentu

Dwie płytki CD z nagranymi piosenkami w wykonaniu Ewy Bąkowskiej: „Spotkania” 1979-1999 (19 piosenek) oraz „Jesienie’ 2000-2001 (16 piosenek)

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Dwie płytki CD z piosenkami
w wykonaniu Ewy

Spisy utworów zawartych na CD „Spotkania” 1979-1999 (19 utworów) i „Idąc dalej” 2000 (11 utworów)

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Teksty wierszy K.K. Baczyńskiego, K. Wierzyńskiego, K.I. Gałczyńskiego, K. Iłłakowiczówny, W. Bąka i R. Winiarskiego, do których Ewa skomponowała muzykę

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Teksty wierszy K.K. Baczyńskiego, K. Wierzyńskiego, K.I. Gałczyńskiego, K. Iłłakowiczówny, W. Bąka i R. Winiarskiego, do których Ewa skomponowała muzykę

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Teksty wierszy K.K. Baczyńskiego, K. Wierzyńskiego, K.I. Gałczyńskiego, K. Iłłakowiczówny, W. Bąka i R. Winiarskiego, do których Ewa skomponowała muzykę

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Teksty wierszy K.K. Baczyńskiego, K. Wierzyńskiego, K.I. Gałczyńskiego, K. Iłłakowiczówny, W. Bąka i R. Winiarskiego, do których Ewa skomponowała muzykę

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Fragment tekstu „Piosenki dla lotnika”, napisanej przez Ewę

Tekst wg: Rotter-Stankiewicz, Barbara: Opowieść o Ewie // Posłaniec Świętego Antoniego z Padwy 2010, nr 4, s. 16 Poprzedni | Następny

Fragment tekstu
„Piosenki dla lotnika”

Harcerka

Druhna Ewa harcerską działalność zaczęła w nieistniejącym już Szczepie „Arkona-12” Hufca Krowodrza ZHP przy Szkole Podstawowej nr 12 w Krakowie. Jako uczennica IX LO została harcerką i instruktorką Szczepu 5 KDH „Wichry”, który jako kontynuator dziejów Piątej Krakowskiej Drużyny Harcerzy obchodzi w 2011 r. 100-lecie działalności. Ewa w jesieni 1979 r. uczestniczyła w kursie instruktorskim ZHP w Jaworkach pod Durbaszką w Pieninach, po którym została instruktorką w stopniu przewodniczki. W 1982 r. „Zmora”, jak Ją nazywano, założyła 5. Krakowską Drużynę Harcerek „Burza” im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej w szczepie „Wichry” – żeńską drużynę młodszoharcerską przy Szkole Podstawowej nr 33 w Krakowie. Pierwsze zastępy utworzyła z grupy harcerek z upadających „Żaków Krakowskich”. Funkcję drużynowej „Burzy” pełniła do  1984 r. „Zawsze rzetelna, solidna, radośnie wymagająca” – wspomina Ją kolega z harcerstwa [Hausner: Wojciech: „Piszę, aby pamięć z dzisiaj pojutrze nie odleciała jak ptak” // Dziennik Polski, 2010, 15 kwietnia, s. A10]

Dla wielu pokoleń braci harcerskiej w bordowych chustach była wzorem do naśladowania jako harcerka i koleżanka. Ideały harcerskie towarzyszyły Jej także w dorosłym życiu. Była członkinią Kręgu Totemowego „Synów i Dzieci Pioruna”, który w sierpniu 2011 r. obchodzi 75. rocznicę powstania i działa do dnia dzisiejszego. Ewa otrzymała totem „Wiewiórka”. Pośmiertnie Rada Kręgu przyznała Jej drugie imię totemowe „Wiewiórka Troskliwa” i 31 października 2010 r. przekazała rodzinie symboliczny proporzec.

Miniatura dokumentu

Ks. Biskup Stefan Walczykiewicz poświęca sztandar Chorągwi – przy nim rodzice chrzestni (od lewej): wojewoda Henryk Józewski, gen. Mieczysław Smorawiński; Siekierki-Kiwerce, Zlot Wołyńskiej Chorągwi Harcerzy z okazji 20-lecia harcerstwa na Wołyniu, 1935 r. Fot. A.J. Łukaszewski

Zbiory graficzne Biblioteki Jagiellońskiej, IF 27096 Poprzedni | Następny

Poświęcenie sztandaru
Chorągwi
Miniatura dokumentu

Gen. Mieczysław Smorawiński, dowódca DOK Lublin wbija gwóźdź pamiątkowy ; Siekierki-Kiwerce, Zlot Wołyńskiej Chorągwi Harcerzy z okazji 20-lecia harcerstwa na Wołyniu, 1935 r. Fot. A.J. Łukaszewski

Zbiory graficzne Biblioteki Jagiellońskiej, IF 27113 Poprzedni | Następny

Gen. Smorawiński wbija
gwóźdź pamiątkowy
Miniatura dokumentu

Gen. Mieczysław Smorawiński na inspekcji obozu harcerskiego podczas Zlotu Wołyńskiej Chorągwi Harcerzy z okazji 20-lecia harcerstwa na Wołyniu; Siekierki-Kiwerce, 1935 r. Fot. A.J. Łukaszewski

Zbiory graficzne Biblioteki Jagiellońskiej, IF 27088 Poprzedni | Następny

Gen. Smorawiński na inspekcji
obozu harcerskiego
Miniatura dokumentu

Ewa Smorawińska „Zmora” jako harcerka 5 KDH „Żaki Krakowskie” z zastępu „Bobry” w trakcie festiwalowego recitalu; obóz letni w Świętoujściu na wyspie Wolin, 26 lipca-19 sierpnia 1979 r.

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Ewa Smorawińska w trakcie
recitalu
Miniatura dokumentu

Druhna Ewa (druga od lewej z gitarą na ramieniu) i obozowa brać na jednym z nadmorskich spacerów; obóz letni w Świętoujściu na wyspie Wolin, 26 lipca-19 sierpnia 1979 r.

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Druhna Ewa i obozowa brać
nad morzem
Miniatura dokumentu

Ewa (trzecia od lewej) jako zastępowa w trakcie codziennego apelu; obóz letni w Świętoujściu na wyspie Wolin,
26 lipca-19 sierpnia 1979 r.

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Ewa jako zastępowa
w trakcie apelu
Miniatura dokumentu

„Zmora” (pierwsza od prawej) w tzw. obozówce na apelu melduje zastęp; obóz letni w Kornem koło Kościerzyny, 1980 r.

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

„Zmora” na apelu
melduje zastęp
Miniatura dokumentu

W czasie wędrówki po Gdyni; obóz letni w Kornem, lipiec 1980 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

W czasie wędrówki
po Gdyni
Miniatura dokumentu

Z koleżanką Wiesławą Grzywną; obóz letni w Kornem, 1980 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Z koleżanką Wiesławą
Grzywną
Miniatura dokumentu

Ewa (czwarta od lewej obok Adama Staszczyńskiego) w harcerskim kręgu — pożegnanie po obozie w Kornem koło Kościerzyny; Kraków, dworzec kolejowy, 1980 r.

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Ewa w harcerskim kręgu
 
Miniatura dokumentu

Z koleżankami z klasy i z zastępu harcerskiego w 5 KDH Wichry: (od lewej) Martą Orłowicz, Joanną Śmietańską i Małgorzatą Bill podczas uroczystości szkolnej w IX LO (prawdopodobnie apel poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przygotowany przez klasę Ewy z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego); Kraków, IX LO, ok. 1980 r.

Z archiwum Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

Z koleżankami z klasy
i zastępu harcerskiego
Miniatura dokumentu

Biwak w Morawicy, październik 1980 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Biwak w Morawicy
 
Miniatura dokumentu

Skład drużyny w roku harcerskim 1978/79 (m.in. zastęp: Bobry – wędr. Ewa Smorawińska); Kronika drużyny „Żaki Krakowskie” IX 1975 – XI 1982

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Skład drużyny w roku
harcerskim 1978/79
Miniatura dokumentu

„Krzysztof Kamil Baczyński” (m.in. o udziale „Zmory” w quizie na temat życia i twórczości K.K. Baczyńskiego); Kronika drużyny „Żaki Krakowskie” IX 1975 – XI 1982

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

„Krzysztof Kamil Baczyński”
 
Miniatura dokumentu

Skład drużyny w roku harcerskim 1979/80 (m.in. przyboczne: wędr. Ewa Smorawińska) ; Kronika drużyny „Żaki Krakowskie” IX 1975 – XI 1982

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Skład drużyny w roku
harcerskim 1979/80
Miniatura dokumentu

„Kurs Jaworki” (o udziale m.in. Ewy Smorawińskiej w kursie przewodnikowskim w Jaworkach) ; Kronika drużyny „Żaki Krakowskie” IX 1975 – XI 1982

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

„Kurs Jaworki”
Kronika drużyny
Miniatura dokumentu

Skład Rady Drużyny w roku harcerskim 1981/82 (m.in. drużynowa: org. Ewa Smorawińska) ; Kronika drużyny „Żaki Krakowskie” IX 1975 – XI 1982

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Skład drużyny w roku
harcerskim 1981/82
Miniatura dokumentu

Laleczka przedstawiająca druhnę Ewę, wykonana przez koleżankę Ewy dla Ewy

Ze zbiorów Rodziny; fot. Ewa Amghar Poprzedni | Następny

Laleczka przedstawiająca
druhnę Ewę
Miniatura dokumentu

Z harcerkami i harcerzami

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Z harcerkami i harcerzami
 
Miniatura dokumentu

Strona tytułowa prowadzonej przez Ewę kroniki zimowiska Szczepu „Wichry” w Porębie Wielkiej (2-12 lutego 1981 r.)

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Fragment Kroniki
Zimowiska Szczepu „Wichry”
Miniatura dokumentu

Fragment prowadzonej przez Ewę kroniki zimowiska Szczepu „Wichry” w Porębie Wielkiej (2-12 lutego 1981 r.): skład komendy (m.in. Programowy: org. Ewa Smorawińska)

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Fragment Kroniki
Zimowiska Szczepu „Wichry”
Miniatura dokumentu

Fragment prowadzonej przez Ewę kroniki zimowiska Szczepu „Wichry” w Porębie Wielkiej (2-12 lutego 1981 r.): wpis z 3 lutego 1981 r. (wzmianka o Zmorze)

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Fragment Kroniki
Zimowiska Szczepu „Wichry”
Miniatura dokumentu

Fragment prowadzonej przez Ewę kroniki zimowiska Szczepu „Wichry” w Porębie Wielkiej (2-12 lutego 1981 r.): wpis z 12 lutego 1981 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Fragment Kroniki
Zimowiska Szczepu „Wichry”
Miniatura dokumentu

Ewa (trzecia od lewej obok Tomasza Czopika) i harcerska brać; zimowisko w Porębie Wielkiej, luty 1981 r.

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Ewa i harcerska brać
na zimowisku
Miniatura dokumentu

Strona tytułowa prowadzonej przez Ewę kroniki obozu w Kornem koło Kościerzyny (24 lipca – 20 sierpnia 1981 r.)

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Fragment Kroniki
obozu w Kornem
Miniatura dokumentu

Fragment prowadzonej przez Ewę kroniki obozu w Kornem koło Kościerzyny (24 lipca – 20 sierpnia 1981 r.): skład komendy obozu (m.in. wpis: „Do komendy zgrupowania oddelegowano [...] Bibliotekarz: org Ewa Smorawińska”)

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Fragment Kroniki
obozu w Kornem
Miniatura dokumentu

Fragment prowadzonej przez Ewę kroniki zimowiska Szczepu „Wichry” w Porębie Wielkiej (2-12 lutego 1981 r.): wpis z 12 lutego 1981 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Fragment Kroniki
obozu w Kornem
Miniatura dokumentu

Fragment prowadzonej przez Ewę kroniki obozu w Kornem koło Kościerzyny (24 lipca – 20 sierpnia 1981 r.): wpis o pomniku stoczniowców w Gdańsku (2 sierpnia 1981)

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Fragment Kroniki
obozu w Kornem
Miniatura dokumentu

Ewa (druga od lewej w górnym rzędzie) i inni harcerze w Gdańsku przy pomniku Trzech Krzyży; obóz letni Szczepu 5 KDH „Wichry”w Kornem koło Kościerzyny, 2 sierpnia 1981 r.

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Ewa i harcerze w Gdańsku
 
Miniatura dokumentu

„Zmora” (pośrodku) z zastępem „Bobry”; obóz letni w Kornem koło Kościerzyny, 1981 r.

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Ewa z zastępem „Bobry”
 
Miniatura dokumentu

Ewa (druga od lewej) otrzymuje stopień instruktorski pwd (przewodniczka); Wawel, jubileusz 70-lecia 5 KDH, 2 października 1982 r.

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Ewa otrzymuje stopień
instruktorski pwd
Miniatura dokumentu

Z koleżankami-harcerkami w Zakopanem, 14 stycznia 1983 r. U góry od lewej: Beata Rycąbel, Lidia Zyblikiewicz, Agnieszka Paluch, Joanna Trąbka, Renata Szczerbowska, Małgorzata Hennig, Agnieszka Jaszcz. U dołu od lewej: Barbara Hobot, Paulina Dyrek, Beata Bujakiewicz, Paula Koczela, Dorota Markiewicz, Ewa Smorawińska, Katarzyna Pluta, Joanna Ciechanowska.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Z koleżankami harcerkami
w Zakopanem
Miniatura dokumentu

Z zastępem „Fenki”; Zakopane, 14 stycznia 1983 r. Od lewej: Ewa Smorawińska, Joanna Trąbka, Agnieszka Paluch, Lidia Zyblikiewicz, Beata Rycąbel

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Z zastępem „Fenki”
w Zakopanem
Miniatura dokumentu

Druhna „Zmora” (trzecia od lewej) jako drużynowa 5 KDH „Burza”; wycieczka na Turbacz z 5 KDH „Piorun”, wiosna 1983 r.

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Druhna „Zmora” jako
drużynowa 5 KDH „Burza”
Miniatura dokumentu

Strona tytułowa Księgi patrona drużyny „Żaki Krakowskie”, a następnie 5 KDH „Burza”. „Księgę” do 1983 r. prowadziła pwd Ewa Smorawińska.

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Strona tytułowa Księgi patrona
drużyny „Żaki Krakowskie”
Miniatura dokumentu

Początkowa strona z „Księgi patrona drużyny”

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Początkowa strona z „Księgi
patrona drużyny”
Miniatura dokumentu

Jedna ze stron „Księgi patrona drużyny” — z wycinkiem „Pamięci Andrzeja Małkowskiego” oraz przepisaną przez Ewę notatką „Druhna Olga Małkowska w Lidze Narodów” (Skrzydła 1931, nr 12)

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Jedna ze stron „Księgi
patrona drużyny”
Miniatura dokumentu

Jedna ze stron „Księgi patrona drużyny” - z początkiem wywiadu z Olgą Małkowską, przepisanego przez Ewę z Tygodnika Powszechnego 1978 nr 11 s. 8

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Jedna ze stron „Księgi
patrona drużyny”
Miniatura dokumentu

Patronka drużyny „Burza” — Olga Drahonowska-Małkowska, 1925 r. Kopia zdjęcia z: Bielecki, Józef: Olga Małkowska - harcmistrzyni Rzeczypospolitej. Wyd. 2 uzup., [S.l] 1996, zdjęcie 6

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: B 338395 II Poprzedni | Następny

Patronka drużyny „Burza”
Olga Drahonowska-Małkowska
Miniatura dokumentu

Ewa Bąkowska „Wiewiórka” na jesiennym Złazie wyborczym członków Kręgu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna; Kraków, MDK „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18, 18 października 2008 r.

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Złaz Kręgu Totemowego Synów
i Dzieci Pioruna
Miniatura dokumentu

Ewa Bąkowska „Wiewiórka” (pośrodku w czarnej bluzie) i członkowie Kręgu Totemowego z rodzinami; Stróża, spotkanie u dh. Wilka Gospodarnego, 12 października 2008 r.

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Ewa i członkowie Kręgu
Totemowego
Miniatura dokumentu

Ewa Bąkowska „Wiewiórka” (pośrodku obok dh. Puchacza) i członkowie Kręgu Totemowego z rodzinami; Czaple, spotkanie u dh. Puchacza Krzywodzioba, 19 września 2009 r.

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Ewa i członkowie Kręgu
Totemowego
Miniatura dokumentu

Ewa Bąkowska „Wiewiórka” (z gitarą) i członkowie Kręgu Totemowego z rodzinami; Czaple, spotkanie u dh. Puchacza Krzywodzioba, 19 września 2009 r.

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Ewa i członkowie Kręgu
Totemowego
Miniatura dokumentu

Ewa Bąkowska „Wiewiórka” (pośrodku) i członkowie Kręgu Totemowego z rodzinami na świątecznym opłatku; Kraków, MDK „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18, 9 stycznia 2010 r.

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Ewa i Krąg Totemowy
na świątecznym opłatku
Miniatura dokumentu

Ewa Bąkowska „Wiewiórka” (dolny rząd, pierwsza z prawej) i członkowie Kręgu Totemowego z rodzinami na świątecznym opłatku; Kraków, MDK „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18, 9 stycznia 2010 r.

Z archiwum Szczepu 5 KDH Poprzedni | Następny

Ewa i członkowie Kręgu
Totemowego
Miniatura dokumentu

Proporczyk z nowym imieniem z Kręgu Totemowego „Wiewiórka Troskliwa”, nadanym pośmiertnie w czasie uroczystości 31 października 2010 r.: awers

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Proporczyk „Wiewiórka
Troskliwa”: awers
Miniatura dokumentu

Proporczyk z nowym imieniem z Kręgu Totemowego „Wiewiórka Troskliwa”, nadanym pośmiertnie w czasie uroczystości 31 października 2010 r.: rewers

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Proporczyk „Wiewiórka
Troskliwa”: rewers
Miniatura dokumentu

Ewa Smorawińska w mundurze galowym. Uroczystość na Zamku Królewskim na Wawelu, 1973 r. — wręczenie sztandaru Szczepowi Arkona-12

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

Ewa Smorawińska
w mundurze galowym

Turystka

Bardzo lubiła góry. Wakacje często spędzała z rodziną, poznając Polskę – także bardziej płaskie regiony. Jeździli samochodem zwiedzając mniej znane zakątki. Z wakacyjnych wyjazdów Ewa zawsze przysyłała widokówki z pozdrowieniami.

Miniatura dokumentu

Z Marią Sikorą (późniejszą Bystrowską), koleżanką ze studiów, Tatry 1985 r.

Odbitkę tego zdjęcia (i innych) Ewa we wrześniu dała Marysi. Na kopercie ze zdjęciami napisała następującą dedykację:
„Marii —
— na imieniny
— na urodziny
— na 1 rocznicę obrony pracy magisterskiej*
jako pamiątkę z gór
ofiaruje
asystentka Fotografa”
*We wrześniu 1985 r. Ewa i Marysia były dopiero przed ostatnim rokiem studiów.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Ewa z Marią Sikorą
w Tatrach
Miniatura dokumentu

Pocztówka z ferii zimowych w Miliku wysłana do Oddziału Informacji Naukowej

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Pocztówka z ferii zimowych
w Miliku
Miniatura dokumentu

Pozdrowienia z wakacyjnych podróży do Sulejowa, Bełchatowa, Konina, Lichenia, Żnina, Biskupina, Torunia, Chełmna i Malborka, wysłane do Oddziału Informacji Naukowej, sierpień 2002 r.

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Pozdrowienia z wakacyjnych
podróży
Miniatura dokumentu

Z córkami przy kapliczce; Bieszczady, 2003 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Z córkami przy kapliczce
w Bieszczadach
Miniatura dokumentu

W czasie wakacji w Górach Świętokrzyskich, lipiec 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

W czasie wakacji
w Górach Świętokrzyskich
Miniatura dokumentu

W czasie wakacji w Górach Świętokrzyskich, lipiec 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

W czasie wakacji
w Górach Świętokrzyskich
Miniatura dokumentu

W czasie wakacji w Górach Świętokrzyskich, lipiec 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

W czasie wakacji
w Górach Świętokrzyskich
Miniatura dokumentu

W czasie wakacji w Górach Świętokrzyskich, lipiec 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

W czasie wakacji
w Górach Świętokrzyskich
Miniatura dokumentu

W czasie wakacji w Górach Świętokrzyskich, lipiec 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

W czasie wakacji
w Górach Świętokrzyskich
Miniatura dokumentu

W czasie wakacji w Górach Świętokrzyskich, lipiec 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

W czasie wakacji
w Górach Świętokrzyskich
Miniatura dokumentu

W czasie wakacji w Górach Świętokrzyskich, lipiec 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

W czasie wakacji
w Górach Świętokrzyskich
Miniatura dokumentu

W czasie wakacji w Górach Świętokrzyskich, lipiec 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

W czasie wakacji
w Górach Świętokrzyskich
Miniatura dokumentu

W czasie wakacji w Górach Świętokrzyskich, lipiec 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

W czasie wakacji
w Górach Świętokrzyskich
Miniatura dokumentu

W czasie wakacji w Górach Świętokrzyskich, lipiec 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

W czasie wakacji
w Górach Świętokrzyskich
Miniatura dokumentu

Wakacyjny pobyt w Chomętowie, lipiec 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

W czasie wakacji
w Chomętowie
Miniatura dokumentu

Podczas rodzinnych wędrówek po Słowacji, sierpień 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Podczas wędrówek
po Słowacji
Miniatura dokumentu

Podczas rodzinnych wędrówek po Słowacji, sierpień 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Podczas wędrówek
po Słowacji
Miniatura dokumentu

Podczas rodzinnych wędrówek po Słowacji, sierpień 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Podczas wędrówek
po Słowacji
Miniatura dokumentu

Podczas rodzinnych wędrówek po Słowacji, sierpień 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Podczas wędrówek
po Słowacji
Miniatura dokumentu

Podczas rodzinnych wędrówek po Słowacji, sierpień 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Podczas wędrówek
po Słowacji
Miniatura dokumentu

Podczas rodzinnych wędrówek po Słowacji, sierpień 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Podczas wędrówek
po Słowacji
Miniatura dokumentu

Podczas rodzinnych wędrówek po Słowacji, sierpień 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Podczas wędrówek
po Słowacji
Miniatura dokumentu

Podczas rodzinnych wędrówek po Słowacji, sierpień 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Podczas wędrówek
po Słowacji
Miniatura dokumentu

Podczas rodzinnych wędrówek po Słowacji, sierpień 2004 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Podczas wędrówek
po Słowacji
Miniatura dokumentu

Mikulov, Czechy, 2 maja 2006 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Mikulov, Czechy
2 maja 2006 r.
Miniatura dokumentu

Z córkami, Moniką i Magdą w górach przy ognisku; sierpień 2006 r.

Ze zbiorów Wojciecha Kowalczyka Poprzedni | Następny

Podczas wędrówek
po Słowacji

Wolontariuszka

W październiku 2007 r. Ewa została wolontariuszką Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Działa ono przy klasztorze kapucynów w Krakowie od czerwca 2004 r., od września 2004 r. ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Misją Dzieła jest wspieranie i towarzyszenie osobom zagrożonym bezdomnością i ubóstwem oraz pomoc w wychodzeniu z sytuacji bezdomności, pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.

O tym, że Ewa pomaga „u ojca Pio” wiedziało niewiele osób poza innymi wolontariuszami. Pozostali dowiedzieli się dopiero po śmierci Ewy, np. czytając na stronie internetowej Dzieła: „Napisała w zgłoszeniu, że kieruje nią chęć pomocy ubogim i potrzebującym. Pomagała w pracach biurowych, w kuchni dla ubogich oraz podczas większych akcji. A zaczęło się od tego, że przyszła do zakrystii z pytaniem, czy ktoś nie potrzebuje lodówki. Z lodówki w końcu nic nie wyszło, ale zyskaliśmy Ewę” – mówił 13 kwietnia 2010 r. dyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, o. Henryk Cisowski, podczas Mszy św. odprawionej w intencji Ewy w krakowskim klasztorze.

W jednym ze swoich maili w styczniu 2009 r. napisała do braci kapucynów i osób, które angażują się w pomoc w ramach Dzieła: „Jesteście dla mnie świadectwem czegoś, co wykracza poza sprawy tego świata”. [Nasza Ewa, http://www.pomoc.kapucyni.krakow.pl/index.php/pl/home/230-ewa [dostęp: 11.04.2012]]

„[…] Myłyśmy razem skorupki – średniowieczne garnki wykopane w ogrodzie kapucynów, byłaś moją następczynią w kuchni dla ubogich – dawałaś osobom bezdomnym herbatę, potem zaangażowałaś się również w „akcję klasztor”, która polegała na zbieraniu informacji od placówek kościelnych, wydających żywność osobom bezdomnym. Twoje ankiety są wypełnione równiutkim, bibliotekarskim pismem i bardzo wyczerpujące, właśnie je opracowujemy… Poza tym lubiłaś przychodzić na nasze comiesięczne Msze święte i spotkania wolontariuszy. Mało które przepuściłabyś.” [(M), tamże]

Nie żałowała swojego czasu i zaangażowania dla spraw publicznych. Brała udział w różnych zebraniach wyborczych, korzystając nie tylko z czynnego, ale i z biernego prawa wyborczego. Dzięki zaufaniu, jakim cieszyła się wśród kolegów z Biblioteki Jagiellońskiej, wybrano Ją jako jedną z pięciorga przedstawicieli pracowników Biblioteki niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Bibliotecznej – organu opiniodawczego Rektora na 3-letnią kadencję od października 2005 r. do końca sierpnia 2008 r. W kwietniu 2008 r. została jednym z elektorów w wyborach rektora i prorektorów UJ. Była członkiem powołanego przez Rektora UJ 28 kwietnia 2008 r. Zespołu do spraw opracowania jednolitego regulaminu udostępniania zbiorów bibliotecznych, obowiązującego w bibliotekach wszystkich jednostek UJ.

Miniatura dokumentu

Zaświadczenie z Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Zaświadczenie z Dzieła
Pomocy św. Ojca Pio
Miniatura dokumentu

W redakcji „Głosu Ojca Pio”, 19 lutego 2010 r. podczas „akcji żelkowej”. „Akcja żelkowa” polega na corocznym wkładaniu ulotek Dzieła do dwumiesięcznika, przykleja się je za pomocą specjalnego „żelka”.

Strona internetowa Dzieła Pomocy św. Ojca Pio Poprzedni | Następny

W redakcji „Głosu Ojca Pio”
podczas „akcji żelkowej”
Miniatura dokumentu

Kolędowanie wolontariuszy i przyjaciół Dzieła, 17 stycznia 2010 r.

Strona internetowa Dzieła Pomocy św. Ojca Pio Poprzedni | Następny

Kolędowanie wolontariuszy
i przyjaciół Dzieła
Miniatura dokumentu

Podczas spotkania wolontariuszy Dzieła z s. Małgorzatą Chmielewską

Strona internetowa Dzieła Pomocy św. Ojca Pio Poprzedni | Następny

Podczas spotkania
z s. Małgorzatą Chmielewską
Miniatura dokumentu

Zaproszenie BL-0023/2/2006 z dn. 8 września 2006 r. na posiedzenie Rady Bibliotecznej

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Zaproszenie na posiedzenie
Rady Bibliotecznej
Miniatura dokumentu

Decyzja nr 15 Rektora UJ z 28 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania jednolitego regulaminu udostępniania zbiorów bibliotecznych

Ze zbiorów Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Decyzja rektora
 

Wnuczka generała

Była wnuczką generała Mieczysława Makarego Smorawińskiego, jednego z żołnierzy polskich zamordowanych w Katyniu w 1940 r. Powolny proces docierania do Jej świadomości faktu istnienia oprócz dziadka Jerzego Schnaydra, profesora filologii klasycznej także drugiego dziadka – generała, proces dowiadywania się szczegółów z jego życia oraz o jego śmierci opisała w szkicu Refleksje wnuczki, wydanym w r. 1994.

Od Ojca, Jerzego Smorawińskiego uczyła się podtrzymywać pamięć o Dziadku i innych ofiarach zbrodni katyńskiej. Często towarzyszyła Ojcu albo obojgu Rodzicom, uczestniczącym w patriotycznych uroczystościach. W kwietniu 1990 r. pojechała z Ojcem na otwarcie wystawy poświęconej gen. Smorawińskiemu przygotowanej przez Muzeum Historyczne miasta Lublina. „Wtedy po raz pierwszy uświadomiłam sobie także i to, że pamięć Mieczysława Smorawińskiego przestała być wyłącznie sprawą naszej rodziny, że licznie zgromadzeni na wystawie zupełnie obcy ludzie traktują jego postać jak drobną, lecz wielce wartościową cząstkę historii wszystkich Polaków.” – wspominała [Bąkowska, Ewa, Miejsca i ślady pamięci. [W:] Fusiecki, Stanisław: Generał Mieczysław Makary Smorawiński. Warszawa 1994, s. 191]. Po śmierci Ojca w lutym 1991 r. zdała sobie sprawę, że teraz Ona musi przejąć jego dzieło podtrzymania pamięci o pomordowanych w Katyniu. „Tylko, czy temu sprostam?” – zastanawiała się [Malatyńska-Stankiewicz, Agnieszka: Wnuczka generała // Dziennik Polski, 2007, 5 października, s. 21].

Zbierała dokumenty, wycinki prasowe, opracowania, dotyczące generała. Działała w zarządzie Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej.

W Katyniu Ewa była trzy razy: 28 lipca 2000 r. razem z mamą na uroczystości otwarcia i poświęcenia cmentarza w Lesie Katyńskim, w 2005 r. na uroczystościach związanych z pięcioleciem przekazania cmentarza, w 2009 r. z córkami. Czwarty raz miała być 10 kwietnia 2010 r.

W kwietniu 1993 r. Szkole Podstawowej nr 4 w Turku nadano imię gen. Smorawińskiego. Ewa odsłoniła popiersie patrona szkoły. Także później przyjeżdżała do Turku na uroczystości szkolne związane z osobą dziadka.

„Jako wnuczka, która nie miała możności znać swojego Dziadka, starałam się możliwie dokładnie poznać jego biografię. Chodziło mi przy tym o to, aby mając jak najwięcej faktów, świadectw i relacji, stworzyć dla uczniów szkoły w Turku i moich bliskich możliwie obiektywny, „odbrązowiony” obraz postaci generała, nie przesłonięty jakąś sentymentalną legendą rodzinną.” – pisała [Bąkowska, Ewa: Refleksje wnuczki. [w:] Fusiecki, Stanisław: Generał Mieczysław Makary Smorawiński. Warszawa 1994, s. 105].

9 kwietnia 2010 r. Ewa była w Kaliszu, gdzie odbywały się uroczystości nadania Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych imienia generała. Ewa odsłoniła tablicę pamiątkową na budynku szkoły, wzięła udział w konferencji popularnonaukowej i spotkaniu z młodzieżą, zasadziła dąb pamięci. Ewa Dąbrowska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu wspomina: „Wcześniej z panią Ewą Bąkowską kontaktowała się Zofia Burchacka, nauczycielka historii w naszej szkole i inicjatorka przebiegu uroczystości. Panie rozmawiały wielokrotnie przez telefon, ustalając ze sobą szczegóły dotyczące organizacji wystawy i przebiegu uroczystości. Wynikiem tych rozmów była korespondencja, jaką wnuczka generała Smorawińskiego przesłała do naszej szkoły w postaci płyt ze zdjęciami, kopii dokumentów, jakie można było oglądać na ekspozycji w naszej placówce. […] Była dumna z tego, że młodzież podjęła inicjatywę nadania szkole imienia patrioty i ważnej postaci – legionisty i katyńczyka.” [Życie Kalisza 2010, nr 15, s. 24]

Miniatura dokumentu

Drzewo genealogiczne Rodziny Smorawińskich. [W:] Fusiecki, Stanisław Szczęsny: Generał Mieczysław Makary Smorawiński: w stulecie urodzin. Warszawa 1994

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: B 97061 II Oddz. Inform. Poprzedni | Następny

Drzewo genealogiczne
Rodziny Smorawińskich
Miniatura dokumentu

Gen. Bryg. Mieczysław Smorawiński, 1938 lub 1939

Zdjęcie przekazał w 1984 r. do zbiorów graficznych Biblioteki Jagiellońskiej syn generała,
Jerzy Smorawiński, Ojciec Ewy.

Zbiory graficzne Biblioteki Jagiellońskiej, IF 9963 Poprzedni | Następny

Gen. Bryg. Mieczysław
Smorawiński
Miniatura dokumentu

Gen. Mieczysław Smorawiński z córką Marią (1922-1982) i synem Jerzym (1924-1991), ok. 1932 r.

Sowiniec: materiały historyczne 2000, nr 16 (kwiecień), fot. po s. 140 Poprzedni | Następny

Gen. Smorawiński z córką
Marią i synem Jerzym
Miniatura dokumentu

Pismo pełnomocnika Zarządu Głównego PCK na Okręg Lubelski do Pełnomocnika Zarządu Głównego PCK w Zamościu z dn. 26 maja 1943 r., do którego załączony był „Wykaz ekshumowanych z grobów w Koziej Górze /Katyń/ koło Smoleńska”

Kopia udostępniona przez Grzegorza Musidlaka Poprzedni | Następny

Pismo ZG PCK w sprawie
identyfikacji zwłok
Miniatura dokumentu

Wykaz ekshumowanych z grobów w Koziej Górze/Katyń/ koło Smoleńska z kwietnia 1943 r. Tzw. Lista Katyńska sporządzona przez Komisję Techniczną PCK w maju 1943 r. podczas ekshumacji ciał więźniów w Koziej Górze pod Smoleńskiem, odnaleziona jesienią 1988 r. w Archiwum PCK, Oddział w Lublinie

Kopia udostępniona przez Grzegorza Musidlaka Poprzedni | Następny

Wykaz ekshumowanych
z grobów w Katyniu
Miniatura dokumentu

Pierwsza strona napisanego przez Ewę szkicu „Refleksje wnuczki” W: Fusiecki, Stanisław: Generał Mieczysław Makary Smorawiński. Warszawa 1994 s. 89

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: B 97061 II Oddz. Inform. Poprzedni | Następny

Ewa Bąkowska
Refleksje wnuczki
Miniatura dokumentu

Pierwsza strona napisanego przez Ewę szkicu „Miejsca i ślady pamięci” W: Fusiecki, Stanisław: Generał Mieczysław Makary Smorawiński. Warszawa 1994 s. 185

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: B 97061 II Oddz. Inform. Poprzedni | Następny

Ewa Bąkowska
Miejsca i ślady pamięci
Miniatura dokumentu

„Pokolenia” – wiersz napisany przez Ewę W: Katyń w literaturze: międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy/ oprac. Jerzy R. Krzyżanowski; wstęp Włodzimierz Odojewski. Wyd. 2 popr. i uzup. Lublin: Norbertinum, 2002 s. 203

Biblioteka Jagiellońska, sygn: B 268769 II Oddz. Inform. Poprzedni | Następny

Ewa Bąkowska
Pokolenia

Bąkowska Ewa: Pamiątki po gen. bryg. Mieczysławie Smorawińskim na Jasnej Górze // Sowiniec: materiały historyczne 2000, nr 16 (kwiecień), s. 138

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: 433154 III 16 Poprzedni | Następny

Bąkowska Ewa: Pamiątki po gen. bryg. Mieczysławie Smorawińskim na Jasnej Górze // Sowiniec: materiały historyczne 2000, nr 16 (kwiecień), s. 139

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: 433154 III 16 Poprzedni | Następny

Bąkowska Ewa: Pamiątki po gen. bryg. Mieczysławie Smorawińskim na Jasnej Górze // Sowiniec: materiały historyczne 2000, nr 16 (kwiecień), s. 140

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: 433154 III 16 Poprzedni | Następny

Bąkowska Ewa: Pamiątki po gen. bryg. Mieczysławie Smorawińskim na Jasnej Górze // Sowiniec: materiały historyczne 2000, nr 16 (kwiecień), s. 141

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: 433154 III 16 Poprzedni | Następny

Bąkowska Ewa: Pamiątki po gen. bryg. Mieczysławie Smorawińskim na Jasnej Górze // Sowiniec: materiały historyczne 2000, nr 16 (kwiecień), s. 142

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: 433154 III 16 Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Zawieszki i identyfikatory z obchodów katyńskich:

  • otwarcie i poświęcenie polskiego cmentarza wojennego w Katyniu, 28 lipca 2000 r.
  • identyfikator Ewy Bąkowskiej z przydziałem miejsca w autobusie
  • Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 13 kwietnia 2008 r.
  • Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu, 28 lipca 2005 r.

Ze zbiorów Rodziny; fot. Ewa Amghar Poprzedni | Następny

Zawieszki i identyfikatory
z obchodów katyńskich
Miniatura dokumentu

Z Mamą, Janiną Smorawińską przy grobie Dziadka, gen. Mieczysława Smorawińskiego; Katyń, otwarcie Polskiego Cmentarza Wojennego, lipiec 2000 r.

Ze zbiorów rodziny Poprzedni | Następny

Z Mamą, Janiną Smorawińską
przy grobie dziadka

Bąkowska Ewa: Pielgrzymka do Katynia // Sowiniec: materiały historyczne Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego 2000, nr 17 (grudzień), s. 183

Biblioteka Jagiellońska, sygn.: 433154 III 17 Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

W poczcie sztandarowym w czasie uroczystości w 5. rocznicę poświęcenia Polskiego Cmentarza Wojennego, Katyń, 28 lipca 2005 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

W poczcie sztandarowym
Katyń, 28 lipca 2005
Miniatura dokumentu

List Andrzeja Wajdy do Ewy Bąkowskiej, dotyczący filmu „Katyń”

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

List Andrzeja Wajdy
do Ewy Bąkowskiej

Kopia odpowiedzi Ewy z dn. 25 lipca 2007 r., wysłanej Andrzejowi Wajdzie – strona 2

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Opłatek Rodziny Katyńskiej u OO. Augustianów w Krakowie, 26 stycznia 2008 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Opłatek Rodziny Katyńskiej
Kraków, 2008
Miniatura dokumentu

Opłatek Rodziny Katyńskiej u OO. Augustianów w Krakowie, styczeń 2009 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Opłatek Rodziny Katyńskiej
Kraków, 2009
Miniatura dokumentu

Wyjazd Rodziny Katyńskiej w Krakowie na obchody I Dnia Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej, Warszawa, 13 kwietnia 2008 r.

W białej kurtce Andrzej Jamno ze Szczyrku (Rodzina Katyńska w Krakowie)

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Obchody I Dnia Pamięci
o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej
Miniatura dokumentu

Z Jackiem Wawszczakiem w czasie obchodów I Dnia Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej, Warszawa, 13 kwietnia 2008 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Obchody I Dnia Pamięci
o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej

Niektóre napisane przez Ewę karty z opisami bibliograficznymi publikacji związanych z gen. Mieczysławem Smorawińskim oraz Katyniem: cz. 2

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Niektóre napisane przez Ewę karty z opisami bibliograficznymi publikacji związanych z gen. Mieczysławem Smorawińskim oraz Katyniem: cz. 3

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Miniatura dokumentu

Ewa (druga od prawej) z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku w czasie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”, Warszawa, 9 listopada 2007 r.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku: http://www.sp4turek.republika.pl/ Poprzedni | Następny

Ewa z uczniamu SP w Turku
w Warszawie, 9 listopada 2007
Miniatura dokumentu

Obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gen. M. Smorawińskiego w Turku, 30 kwietnia 2008 r.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku: http://www.sp4turek.republika.pl/ Poprzedni | Następny

Obchody Dnia Patrona Szkoły
Gen. Smorawińskiego w Turku
Miniatura dokumentu

Obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gen. M. Smorawińskiego w Turku, 30 kwietnia 2008 r.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku: http://www.sp4turek.republika.pl/ Poprzedni | Następny

Obchody Dnia Patrona Szkoły
Gen. Smorawińskiego w Turku
Miniatura dokumentu

Obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gen. M. Smorawińskiego w Turku, 30 kwietnia 2008 r.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku: http://www.sp4turek.republika.pl/ Poprzedni | Następny

Obchody Dnia Patrona Szkoły
Gen. Smorawińskiego w Turku
Miniatura dokumentu

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Ewie Bąkowskiej; obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gen. M. Smorawińskiego w Turku, 30 kwietnia 2010 r

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku: http://www.sp4turek.republika.pl/ Poprzedni | Następny

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
poświęconej Ewie Bąkowskiej
Miniatura dokumentu

Siostrzenica gen. Smorawińskiego, Anna Szyper z wnukiem Filipem przy odsłoniętej już tablicy pamiątkowej poświęconej Ewie Bąkowskiej; Turek, 30 kwietnia 2010 r.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku: http://www.sp4turek.republika.pl/ Poprzedni | Następny

Anna Szyper z wnukiem Filipem
przy tablicy pamiątkowej
Miniatura dokumentu

W czasie uroczystości nadania Technikum nr 2 imienia Gen. M. Smorawińskiego; Kalisz, Zespół Szkół Ekonomicznych, 9 kwietnia 2010 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Nadanie Technikum nr 2
imienia Gen. Smorawińskiego
Miniatura dokumentu

Sadzenie dębu pamięci; Kalisz, Zespół Szkół Ekonomicznych, 9 kwietnia 2010 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Sadzenie dębu pamięci
Kalisz, 9 kwietnia 2010
Miniatura dokumentu

Odsłonięcie tablicy poświęconej gen. M. Smorawińskiemu w czasie uroczystości nadania Technikum nr 2 Jego imienia; Kalisz, Zespół Szkół Ekonomicznych, 9 kwietnia 2010 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Odsłonięcie tablicy poświęconej
gen. Smorawińskiemu
Miniatura dokumentu

Odsłonięcie tablicy poświęconej gen. M. Smorawińskiemu w czasie uroczystości nadania Technikum nr 2 Jego imienia; Kalisz, Zespół Szkół Ekonomicznych, 9 kwietnia 2010 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Odsłonięcie tablicy poświęconej
gen. Smorawińskiemu
Miniatura dokumentu

Ewa otrzymuje dyplom uznania dla Przyjaciela Szkoły; Kalisz, Zespół Szkół Ekonomicznych, 9 kwietnia 2010 r.

Strona internetowa Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu: http://www.zse.kalisz.pl Poprzedni | Następny

Ewa otrzymuje dyplom uznania
dla Przyjaciela Szkoły
Miniatura dokumentu

Dyplom uznania dla Przyjaciela Szkoły, wręczony Ewie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu 9 kwietnia 2010 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Dyplom uznania
dla Przyjaciela Szkoły
Miniatura dokumentu

Z rodziną Smorawińskich i nauczycielkami historii w Technikum nr 2 im. Gen. M. Smorawińskiego; Kalisz, Zespół Szkół Ekonomicznych, 9 kwietnia 2010 r.

Ze zbiorów Rodziny Poprzedni | Następny

Z rodziną Smorawińskich
i nauczycielkami historii

O Ewie

Miniatura dokumentu

Księga kondolencyjna Biblioteki Jagiellońskiej

http://pka.bj.uj.edu.pl/ewa_bakowska_kk/1/

Biblioteka Jagiellońska, sygn. B 477244 II Oddz. Inform Poprzedni | Następny

Księga kondolencyjna
Miniatura dokumentu

Malatyńska-Stankiewicz, Agnieszka: Wnuczka generała // Dziennik Polski 2007 nr z 5 października, s. 21, fot.

Biblioteka Jagiellońska, Czytelnia Czasopism Bieżących Poprzedni | Następny

Wnuczka Generała
Miniatura dokumentu

Malatyńska-Stankiewicz, Agnieszka: Ewa Bąkowska // Dziennik Polski 2010 nr z 16 kwietnia, s. C5

Biblioteka Jagiellońska, Czytelnia Czasopism Bieżących Poprzedni | Następny

Ewa Bąkowska
Miniatura dokumentu

Kluba, Miłosz: Uosobienie życzliwości // Niedziela 2010 nr 17, wkładka Niedziela Małopolska s. VIII, fot.

Ze zbiorów Oddziału Informacji i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Uosobienie życzliwości

Rotter-Stankiewicz, Barbara: Opowieść o Ewie // Posłaniec Świętego Antoniego z Padwy 2010 nr 4, s. 15-16, fot.

Biblioteka Jagiellońska, Czytelnia Czasopism Bieżących Poprzedni | Następny

Bułat, Barbara: Ewa Bąkowska (2 VIII 1962 – 10 IV 2010) // Alma Mater: miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010 nr 125 s. 12

Biblioteka Jagiellońska, Czytelnia Czasopism Bieżących Poprzedni | Następny

Bułat, Barbara: Ewa Bąkowska (2 VIII 1962 – 10 IV 2010) // Alma Mater: miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010 nr 125 s. 13

Biblioteka Jagiellońska, Czytelnia Czasopism Bieżących Poprzedni | Następny

Ewa Bąkowska (1962-2010) // Jagiellonian University Newsletter 2010 No. 41, s. 9, fot.

Ze zbiorów Oddziału Informacji i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Bułat, Barbara: Ewa Bąkowska: kustosz Biblioteki Jagiellońskiej (2 sierpnia 1962 – 10 kwietnia 2010). [W:] Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku: (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego) / red. naukowy Maria Kocójowa, tłum. Agnieszka Korycińska-Huras i Gabriela Bednarska, red. techniczny Dawid Bittner. Kraków: Instytut INIB UJ, 2010 (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ; nr 7)

Ze zbiorów Oddziału Informacji i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Bułat, Barbara: Ewa Bąkowska: kustosz Biblioteki Jagiellońskiej (2 sierpnia 1962 – 10 kwietnia 2010). [W:] Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku: (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego) / red. naukowy Maria Kocójowa, tłum. Agnieszka Korycińska-Huras i Gabriela Bednarska, red. techniczny Dawid Bittner. Kraków: Instytut INIB UJ, 2010 (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ; nr 7)

Ze zbiorów Oddziału Informacji i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Bułat, Barbara: Ewa Bąkowska: kustosz Biblioteki Jagiellońskiej (2 sierpnia 1962 – 10 kwietnia 2010). [W:] Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku: (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego) / red. naukowy Maria Kocójowa, tłum. Agnieszka Korycińska-Huras i Gabriela Bednarska, red. techniczny Dawid Bittner. Kraków: Instytut INIB UJ, 2010 (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ; nr 7)

Ze zbiorów Oddziału Informacji i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Bułat, Barbara: Ewa Bąkowska: kustosz Biblioteki Jagiellońskiej (2 sierpnia 1962 – 10 kwietnia 2010). [W:] Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku: (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego) / red. naukowy Maria Kocójowa, tłum. Agnieszka Korycińska-Huras i Gabriela Bednarska, red. techniczny Dawid Bittner. Kraków: Instytut INIB UJ, 2010 (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ; nr 7)

Ze zbiorów Oddziału Informacji i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

Bułat, Barbara: Ewa Bąkowska: kustosz Biblioteki Jagiellońskiej (2 sierpnia 1962 – 10 kwietnia 2010). [W:] Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku: (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego) / red. naukowy Maria Kocójowa, tłum. Agnieszka Korycińska-Huras i Gabriela Bednarska, red. techniczny Dawid Bittner. Kraków: Instytut INIB UJ, 2010 (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ; nr 7)

Ze zbiorów Oddziału Informacji i Katalogów BJ Poprzedni | Następny

O wystawie

„Ewa Bąkowska, jaką znaliśmy, jakiej nie poznaliśmy…”
E-wystawa w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej

Inicjatywa zorganizowania wystawy o Ewie zrodziła się tuż po Jej tragicznej śmierci. Zginęła 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, lecąc na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W Katyniu został zamordowany Jej dziadek, generał brygady Mieczysław Makary Smorawiński (1893-1940).

Czytając wspomnienia o Niej odkrywaliśmy, jak wiele miała pasji, talentów, zainteresowań. Poprzez tę wystawę chcieliśmy pokazać możliwie pełny portret Ewy: bibliotekarki, wnuczki generała, uczennicy, studentki, harcerki, turystki, uczestniczki konferencji i stażów, autorki, bibliografki, wolontariuszki, kolekcjonerki. Osoby, która dla wszystkich, którzy mieli okazję Ją poznać, była i pozostanie wzorem profesjonalizmu, odpowiedzialności, życzliwości, skromności, zaangażowania.

Na wystawie można zobaczyć liczne zdjęcia i inne materiały, pochodzące ze zbiorów Rodziny, kolegów ze szkoły, studiów, pracy, a także Biblioteki Jagiellońskiej, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Uniwersytetu Dzieci w Krakowie. Wszystkim, którzy udostępnili swoje zbiory na wystawę, serdecznie dziękujemy.

Materiały o Ewie zostały podzielone na kilkanaście grup tematycznych. Prawie każdą grupę otwiera tekst wprowadzający, oparty na wspomnieniu o Ewie, opublikowanym w Biuletynie Biblioteki Jagiellońskiej [Bułat, Barbara: Ewa Teresa Bąkowska z domu Smorawińska (1962-2010) // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2010 (druk 2011) s. 231-245].

Niniejsza e-wystawa jest nieco poszerzoną wersją wystawy, którą można było oglądać od 8 do 25 lutego 2011 r. w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej.

Materiały z otwarcia wystawy 8 lutego 2011 r.

Wystawę przygotował zespół: Pomysł tytułu: Barbara Goryjewska-Kita • Scenariusz: Barbara Bułat • Realizacja: Barbara Bułat,
Małgorzata Kusak, Małgorzata Sidor, Zbigniew Wilk • Oprawa plastyczna: Małgorzata Kusak
E-wystawę przygotował zespół: Skany: Jerzy Bednarczyk • Opracowanie graficzne: Bartłomiej Siedlarz, Adrian Drabik
Kod strony: Bartłomiej Siedlarz • Zdjęcie tytułowe: Wojciech Kowalczyk
Highslide JS: Highsoft Solutions ASRoboto: Google Inc.
Biblioteka Jagiellońska 2010-2012