Kolekcja

Patrimonium

Kolekcja obejmuje obiekty cyfrowe uzyskane w ramach projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”, realizowanego od 16.01.2017 r. do 13.01.2020 r., w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.
W ciągu trzech lat zdigitalizowanych zostanie milion obiektów, z czego 348 734 dokumenty będą stanowiły obiekty Biblioteki Jagiellońskiej.
Zbiór ten tworzy: 5500 rękopisów, 10000 starodruków, 550 arkuszy map, 50 atlasów, 2000 fotografii i rycin, 4000 druków muzycznych,13740 numerów czasopism konspiracyjnych, 1046 druków ulotnych, 1672 afiszy oraz 310176 czasopism. Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej objęte projektem dostępne są również w serwisie POLONA.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji