Filters
  • Collections
  • File type
  • Date
  • Coverage

Search for: [Title = "Józef Szujski \: Doktor filozofii, Sekretarz jeneralny i Członek Akademii Umiejętności w Krakowie, \[...\] umarł dnia 7 Lutego 1883 r. opatrzony śś. Sakramentami, przeżywszy lat 47"]

Number of results: 2

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information