Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format

Search for: [Abstract = "Repozytorium zawiera materiały \(zdjęcia, nagrania video\) z imprez popularno\-naukowych współorganizowanych przez pracowników IChF PAN w ramach prowadzenia działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej. Repozytorium zawiera materiały z cyklicznych imprez, takich jak\: Pikniki Naukowe, Festiwale Nauki itp."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information