Title:

The Bulletin of the Veterinary Institute in Puławy

Contributor:

Roszkowski, Jacek

Publisher:

Państwowy Instytut Weterynaryjnyw Puławach

Place of publication/creation:

Puławy

Date:

2003-

Abstract:

The Bulletin of the Veterinary Institute in Puławy - Biuletyn Instytutu Weterynaryjnego w Puławach powstał w 1957 roku jako czasopismo naukowe z inicjatywy profesora T.Żulińskiego. W pierwszym okresie istnienia Biulteynu publikowano wyłącznie raporty z prac doświadczalnych prowadzonych przez pracowników Instytutu. Od 1995 roku Biuletyn stał się dostępny również dla specjalistów z innych polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. W ten sposób Biuletyn przekształcił się w czasopismo międzynarodowe publikujące oryginalne artykuły na temat wszystkich aspektów medycyny weterynaryjnej i nauk pokrewnych w języku angielskim. W Radzie Doradczej zasiadają naukowcy z Francji, USA, Słowacji, Rosji, Danii, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii, co podkreśla międzynarodowy charakter Biuletynu. Należy podkreślić, że Biuletyn znajduje się na liście czasopism ISI z impact factor od 0,218 do około 0,500. Podczas 54 lat istnienia Biuletynu zostało opublikowanych ponad 1620 prac. Obecnie Biuletyn jest dystrybuowany do różnych instytucji naukowych i organizacji z 65 krajów. Bulletin of the Veterinary Institute in Puławy jest indeksowany w: Science Citation Index Expanded, Research Alert, Focus on: Veterinary Science and Medicine, Index Veterinarius, Veterinary Bulletin, Fish & Fisheries Worldwide, Index Copernicus, Referativnyi Zhurnal, Polish Scientific Journal Contents - Life Sciences. Na stronie dostępne są informacje o czasopiśmie, dane kontaktowe, wskazówki dla autorów oraz pełne teksty artykułów w formacie PDF od 2003 do 2011 roku.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001576

Subject and Keywords:

Polska ; weterynaria ; czasopisma naukowe

Language:

pol ; eng

KBN:

Nauki weterynaryjne

UKD:

636.09 Weterynaria

Format:

text/html

ISSN:

0042-4870

Sponsorship:

Synat

×

Citation

Citation style: