Title:

Journal of the Science of Food and Agriculture

Contributor:

Reid, David S.

Publisher:

Society of Chemical Industry

Date:

1950-

Access date:

2011.03.24

Abstract:

The Journal of the Science of Food and Agriculture jest czasopismem recenzowanym przez specjalistów, publikowanym przez Wiley Interscience. Zakresem czasopismo obejmuje badania podstawowe i stosowane w nauce o żywności i rolnictwie, ze szczególnym naciskiem na badania interdyscyplinarne na styku żywności i rolnictwa. Czasopismo zawiera artykuły z wynikami badań, artykuły przeglądowe i krótkie komunikaty. The Journal of the Science of Food and Agriculture jest indeksowany w bazie MEDLINE. Dostępne są spisy treści i streszczenia artykułów ze wszystkich numerów od 1950 r. do obecnych oraz większość artykułów w wersji pełnotekstowej. Ponadto na stronie zamieszczono ogólne informacje o periodyku, dane kontaktowe i wskazówki dla autorów.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001906

Subject and Keywords:

technologia żywności ; czasopisma ; badania nad żywnością ; nauki rolnicze

Language:

eng

KBN:

Technologia żywności

UKD:

63 Rolnictwo

Format:

text/html

ISSN:

1097-0010

Sponsorship:

Synat

×

Citation

Citation style: