Object structure

Title:

Powszechny Dziennik Praw Krajowych i Rządowych [...] : Oddział drugi Tomu Dodatkowego = Allgemeines Landes-Gesetz- und Regierungs-Blatt [...] : Erste Abtheilung des Ergänzungsbandes. 1849

Title version:

Allgemeines Landes-Gesetz- und Regierungs-Blatt für das Kronland Galizien und Lodomerien mit den Herzogthümern Auschwitz und Zator und dem Grossherzogthume Krakau ; Powszechny Dziennik Praw Krajowych i Rządowych dla Kraju Koronnego Galicji i Lodomerii z Księstwami Oświęcimskim i Zatorskim, Tudzież z Wielkim Księstwem Krakowskim

List of journals:

Powszechny Dziennik Praw Krajowych i Rządowych dla Kraju Koronnego Galicyi i Lodomeryi [...] = Allgemeines Landes-Gesetz- und Regierungs-Blatt [...] (1848/1849-1855)

Publisher:

K. K. Galizische Aerarial-Staadsdrukerei

Place of publication/creation:

Lwów

Date:

1849

Description:

Oddział drugi tomu dodatkowego obejmujący ustawy i rozporządzenia od dnia 1 maja do końca października 1849

Source:

Biblioteka Jagiellońska, BJ 100245 III

Digital copy identifier:

NDIGCZAS002319

Subject and Keywords:

czasopisma 19 w. ; prawo austriackie 19 w. ; legislacja austriacka

Coverage:

19 w.

Language:

ger ; pol

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Location of original document:

Biblioteka Jagiellońska

Resource Type:

czasopismo

Next title:

Dziennik Rządowy dla Kraju Koronnego Galicyi i Lodomeryi [...] = Landes-Regierungs-Blatt für das Kronland Galizien und Lodomerien [...]

Computer Catalogue:

click here to follow the link

Format:

image/x.djvu

Sponsorship:

EFRR MRPO 1.2

×

Citation

Citation style: