Title:

Current Catalysis

Contributor:

Wang, Shaobin

Publisher:

Bentham Science Publishers

Date:

2012-

Access date:

2012

Abstract:

"Current Catalysis" jest międzynarodowym, recenzowanym czasopismem wydawanym przez Bentham Science Publishers. Publikuje prace z zakresu chemii nieorganicznej, w tym artykuły przeglądowe i oryginalne wyniki badań związanych ze zjawiskiem katalizy. Spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty prac są udostępniane nieodpłatnie. Dostęp do pełnych tekstów artykułów jest płatny.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE002530

Subject and Keywords:

chemia ; czasopisma ; chemia nieorganiczna ; kataliza

Language:

eng

KBN:

Nauki chemiczne

UKD:

54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia

Format:

text/html

ISSN:

2211-5447 (print) ; 2211-5455 (online)

Sponsorship:

Synat

×

Citation

Citation style: