Title:

Journal of the Science of Food and Agriculture

Publisher:

Society of Chemical Industry ; Wiley & Sons, Inc.

Date:

1950-

Access date:

2012

Abstract:

"Journal of the Science of Food and Agriculture" jest międzynarodowym, recenzowanym czasopismem wydawanym przez Wiley & Sons, Inc. w imieniu Society of Chemical Industry. Publikuje prace z zakresu chemii żywności i biotechnologii. Spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty prac są udostępniane nieodpłatnie. Dostęp do pełnych tekstów artykułów jest płatny.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-JSFA.html

Digital copy identifier:

DIGONLINE002547

Subject and Keywords:

chemia ; czasopisma ; chemia żywności ; biotechnologia

Language:

eng

KBN:

Nauki chemiczne

UKD:

54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia

Format:

text/html

ISSN:

1097-0010

Sponsorship:

Synat

×

Citation

Citation style: