Title:

RTU Institute of Inorganic Chemistry

Publisher:

Riga Technical University

Place of publication/creation:

Ryga

Access date:

2011

Abstract:

Institute of Inorganic Chemistry Riga Technical University prowadzi działalność naukową i dydaktyczą w dziedzinie chemii nieorganicznej. Strona zawiera podstawowe informacje na temat historii, struktury i misji Instytutu oraz profilu działalności naukowej i dydaktycznej. Na stronie dostępne są również informacje na temat realizowanych projektów badawczych, oferowanych uslug oraz link do strony czasopisma "Latvian Journal of Chemistry".

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE002704

Subject and Keywords:

chemia ; chemia nieorganiczna ; edukacja ; instytucje edukacyjne ; Riga Technical University

Language:

eng

KBN:

Nauki chemiczne

UKD:

54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat

×

Citation

Citation style: