Title:

Chinese Journal of Chemistry

Contributor:

Guozhen, Ji ; Shengming, Ma

Publisher:

John Wiley & Sons

Date:

2005-

Access date:

2011

Abstract:

"Chinese Journal of Chemistry " jest międzynarodowym czasopismem publikowanym przez Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences oraz Wiley-VCHw imieniu Chinese Chemical Society. W czasopiśmie publikowane są oryginalne wyniki badań z zakresu chemii organicznej, nieogranicznej, fizycznej i analitycznej. Strona oferuje informacje na temat czasopisma i zasad jego subskrybcji, jak również zapewnia nieodpłatny dostęp do spisów treści poszczególnych numerów i streszczeń artykułów. Dostęp do pełnych tekstów jest możliwy dla subskrybentów lub po wykupieniu dostępu do wybranych artyykułów.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291614-7065

Digital copy identifier:

DIGONLINE003134

Subject and Keywords:

chemia ; czasopisma ; chemia organiczna ; chemia nieorganiczna ; chemia fizyczna ; chemia analityczna

Language:

eng

KBN:

Nauki chemiczne

UKD:

54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia

Format:

text/html

ISSN:

1614-7065

Sponsorship:

Synat

×

Citation

Citation style: