Title:

Theoretical Chemistry: a self-guided introduction for college students

Creator:

Simons, Jack

Publisher:

Department of Chemistry, University of Utah

Place of publication/creation:

Salt Lake City, UT

Access date:

2011

Abstract:

Strona prowadzona przez Profesora Jacka Simonsa z Wydziału Chemii University of Utah. Strona zawiera materiały dydaktyczne z dziedziny chemii teoretycznej, w tym wykłady na temat: roli teorii w badaniach chemicznych, eksperymentów chemicznych oraz najnowszych trendów w badaniach teoretycznych z dziedziny chemii. Całość materiałów podzielona jest na rozdziały i podrozdziały oraz opatrzona spisem treści.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE003231

Subject and Keywords:

chemia ; chemia teoretyczna ; materiały dydaktyczne

Language:

eng

KBN:

Nauki chemiczne

UKD:

54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat

×

Citation

Citation style: