Kolekcja

WWI

Kolekcja obejmuje obiekty cyfrowe wytypowane w ramach projektu: WWI – 100 years /I Wojna Światowa – stulecie wybuchu.
Projekt jest koordynowany przez Bibliotekę Chemiczną Słowackiego Uniwersytetu Technicznego, współdziałają w nim partnerzy z państw Grupy Wyszehradzkiej, wśród których znajduje się również Biblioteka Jagiellońska. Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj.
Kolekcja gromadzi czasopisma, druki zwarte, rękopisy, zbiory graficzne, w tym fotografie i pocztówki, dokumenty życia społecznego oraz wydawnictwa rzadkie i zbiory kartograficzne z okresu I wojny światowej, a wydane na ziemiach polskich, mające znaczenie dla regionu Europy Środkowej.

Obiekty niniejszej kolekcji dostępne są również w fasecie Rodzaje zbiorów, w podfasetach: Czasopisma, Zbiory kartograficzne, Zbiory ikonograficzne, Książki, Dokumenty życia społecznego, Rękopisy, Muzykalia.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji